2.dobrovoľnícka brigáda na Nitrianskej poľnej železnici

Dňa 26. 3. 2011 sa konala 2. dobrovoľnícka brigáda na Nitrianskej poľnej železnici, ktorú zorganizovalo Slovenské poľnohospodárske múzeum v spolupráci s nadšencami a priateľmi úzkorozchodných železníc. Na brigáde sa zúčastnilo 36 dobrovoľníkov, ktorí prišli nielen z Nitry a jej okolia, ale aj zo vzdialenejších miest napr. Martin, Liptovský Mikuláš, Prievidza.

Brigáda sa niesla v duchu myšlienky záchrany a obnovy vzácnych technických exponátov, ktorých má Nitrianska poľná železnica naozaj dosť.

Jej novou súčasťou sa stali kamenné a drevené hektometre označujúce vzdialenosti na trati po 100 m, ktoré brigádnici osadili do terénu. Kamenné hektometre sú historicky vzácne exponáty. Štyri z nich pochádzajú z trate, ktorá v minulosti viedla do Šurianskeho cukrovaru. Do múzea boli prenesené z okolia obce Štefanovičová - Horný Taráň.

Dobrovoľnícka brigáda poľná železnica Nitra

Ďalšia časť brigádnikov pracovala pri údržbe železničného zvršku po zime (odstránili popadané konáre z koľají, vyhrabali lístie, prekopali priecestia, a pod.), tí ostatní sa postarali o navrátenie zašlej krásy historického vozňa Šaling z obdobia SNP, repných vagónov, cisterny, námedzníkov a výhybiek, na ktorých obnovili nátery.

O pracovné náradie, materiál a občerstvenie sa postaral kolektív pracovníkov Slovenského poľnohospodárskeho múzea.

Druhý ročník dobrovoľníckej brigády na Nitrianskej poľnej železnici potvrdil, že na Slovensku je stále veľa nadšencov, ktorí dokážu obetovať svoj voľný čas a podať pomocnú ruku, aby prispeli k zachovaniu funkčnosti historických technických pamiatok, ku ktorým patrí aj úzkorozchodná poľná železnica v areáli Slovenského poľnohospodárskeho múzea v Nitre. Bez takýchto výnimočných ľudí by boli dodnes mnohé vzácne pamiatky už len minulosťou.

Fotogaléria Bc. Mário Katrinec

Fotogaléria Ing. Jozef Bučka