Spolu sa vyzbieralo 2,72 ton odpadu. Jeho likvidáciu zabezpečilo mesto Nitra

V sobotu 16. apríla sa v Nitre uskutočnil ďalší ročník Jarného čistenia Zobora. Jeho cieľom bolo vyčistiť turistické chodníky a ich okolie medzi Dražovcami, Pyramídou, Zoborom a Žibricou od odpadu, ktorý tam počas roka zanechali nezodpovední návštevníci. Myšlienka akcie zorganizovanej Nitrianskym horským spolkom (NHS), Správou CHKO Ponitrie a mestom Nitra oslovila opäť mnoho ľudí všetkých generácií, ktorí sa ráno zišli pred Špecializovanou Nemocnicou Sv. Svorada. Približne 140 účastníkov počas dopoludnia čistilo nielen turistické chodníky a územie príjazdovej cesty k nemocnici, ale podieľali si i na likvidácii dvoch čiernych skládok a to v prírodnej rezervácii Lupka a nad mestskou časťou Dražovce. Výsledkom práce dobrovoľníkov boli dva veľkokapacitné kontajnery plné odpadu rôzneho druhu – od papierov, obalov z potravín, plechovíc, plastových a sklených fliaš až po dvere, časti nábytku alebo nárazníky z automobilov. Spolu to predstavovalo 2,72 ton odpadu. Jeho likvidáciu zabezpečilo mesto Nitra.

Predseda Nitrianskeho horského spolku Patrik Együd po skončení čistenia skonštatoval, že sa v porovnaní s minulým rokom vyzbieralo menej odpadu v okolí chodníkov, pričom väčšiu časť tvoril odpad z nelegálnych skládok. "Okrem čistenia prírodných území a likvidácie skládok bol v sobotu tiež spriechodnený turistický chodník smerom na Pyramídu. Ten bol v niektorých úsekoch zablokovaný popadanými stromami po nedávnom vyčíňaní silného vetra," doplnil Együd. Spolu s riaditeľom Správy CHKO Ponitrie sa zhodli na tom, že problémom znečistenia Zoborských vrchov je blízkosť veľkého mesta a ľahká dostupnosť tohto územia.

Podujatie svojou aktívnou účasťou opätovne podporil primátor mesta Nitry Jozef Dvonč. Prostredníctvom médií vyzval tiež občanov, aby k likvidácii odpadu využívali zberové dvory, kde môžu v podstate zdarma odovzdať všetko čo je pre nich nepotrebné. Týmto spôsobom by sa predišlo nárastu počtu divokých skládok, ktoré musí mesto likvidovať, a ušetrené financie by tak mohli byť využité efektívnejšie.

Fotogaléria

Zdroj: ts