Ceny Pavla Straussa odovzdajú 31. októbra 2012

Odovzdávanie Cien Pavla Sraussa sa uskutoční dňa 31. októbra 2012 o 16.00 h v Divadle Andreja Bagara v Nitre. Cenu dostanú básnik a prekladateľ Viliam Turčány, speváčka ľudových piesní Darina Laščiaková, scénograf Jozef Ciller a herečka Božidara Turzonovová. Súčasťou slávnostného odovzdávania cien bude vystúpenie husľového virtuóza Dalibora Karvaya, klavírneho virtuóza Richarda Rikkona a skupiny Javory s Hanou a Petrom Ulrychovcami.

Večerom nás bude sprevádzať moderátorská dvojica Jarmila Hargašová - Lajčáková a Jozef Šimonovič. Pred slávnostným udeľovaním Cien Pavla Straussa sa o 14.30 h v Divadle Andreja Bagara uskutoční tlačová beseda, ktorú bude viesť riaditeľ DAB Ján Greššo.

Cena Pavla Straussa sa udeľuje od roku 2005 významným slovenským osobnostiam za trvalý prínos v oblasti kultúry a umenia. Vznikla na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Založil ju prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., ktorý sa v tom čase stal vedúcim katedry a zároveň predsedom Kulturologickej spoločnosti, ktorá pôsobí pri Katedre kulturológie.

Prvými laureátmi ceny sa stali – humanista, filozof, historik, etik a spisovateľ Ján Chryzostom Korec a herečka Slovenského národného divadla v Bratislave Emília Vášáryová.


Ceny Pavla Straussa Nitra plagát

Zdroj: FF UKF