3. júl / piatok

Koncertná sála Župného domu

Konferencia Svätý Metod a christianizačné poslanie byzantskej misie

Prezentácia projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda v kontexte 1130. výročia smrti svätého Metoda prispieva Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Ponitrianskym múzeom, so združením „Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje“, Zlínskym krajom a Centrálou cestovného ruchu Východnej Moravy, o. p. s (ČR) do rámca tohtoročných slávností tradičnou konferenciou pre širokú verejnosť s cieľom popularizovať najnovšie poznatky z oblasti histórie, archeológie i pripravovaných medzinárodných projektov. Na konferencii odznejú referáty popredných osobností slovenskej historickej vedy a archeológie i garantov medzinárodného projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda z Českej republiky.

Projekt Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda nie je iba jednoduchou trasou, ale komplexnou kultúrnou a turistickou ponukou v priestore strednej, južnej a východnej Európy. Tu, v pomyselnom trojuholníku Rím – Velehrad – Istanbul, bude v projekte postupne zapojených 10 európskych krajín s potenciálom stoviek historicky a kultúrne významných miest a až 9 tisíc kilometrov trás. Cesta je za zameraná na podporu kultúrneho turizmu a v Európe stále populárnejšieho, pútnického turizmu. Tým sa priblíži známym európskym cestám, napr. Svätojakubskej ceste.

Zvlášť unikátnou bude svojím obsahom, ktorým je jedinečný kultúrno-historický odkaz sv.Cyrila a Metoda, zjednocujúci množstvo východných i západných národov. Veď obaja solúnski bratia boli tvorcami slovanského písma, liturgie i práva. Súčasťou konferencie je i putovná výstava Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude od 4. do 8. júla prístupná verejnosti v Synagóge – koncertnej a výstavnej sieni mesta Nitry.

Program

09.30 – 09.40 Otvorenie, doc. Ing. Milan Belica, PhD., predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja
09.40 – 10.00 Motívy cyrilo-metodskej misie, prof. PhDr. Martin Homza, PhD.
10.00 – 10.20 Fungovanie cirkevnej organizácie v období Veľkomoravskej ríše, prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc.
10.20 – 10.40 Vzťahy Ríma, arcibiskupa Metoda a Svätopluka, prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc.
10.40 – 11.00 Ostrihomský rituál ako výsledok cyrilometodského úsilia o liturgiu v reči ľudu, Mons. prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
11.00 – 11.20 Najstaršie archeologické doklady kresťanstva na Slovensku, doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
11.20 – 11.40 O genéze a datovaní najstarších rotúnd na Slovensku z hľadiska archeologického bádania, prof. PhDr. Alexander T. Ruttkay, DrSc.
11.45 – 13.00 Cyrilo-metodská cesta ako produkt kultúrneho turizmu, Výhľad aktivít na rok 2015, PhDr. Dana Daňová, riaditeľka združenia EKSCM, z. s. p. o., a Centrály cestovného ruchu Východnej Moravy, Certifikácia „Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty“, Ing. Martin Peterka, Stály sekretariát EKSCM, Trasa Cyrilo-metodskej kultúrnej cesty na území Nitrianskeho kraja, PhDr. Peter Bednár, CSc., Archeologický ústav SAV v Nitre

Martinský vrch (areál bývalých kasární)

Sprístupnený verejnosti počas celých slávností Nitra, milá Nitra (3., 4. a 5. júla, v čase od 12.00 h do 19.00 h).

15:00 hod.: Otvorenie pamätníka na mieste kostola sv. Martina a položenie základného kameňa archeoparku
13:00 a 14:00 hod.: prehliadky so sprievodcom Nitrianskeho informačného systému - pre návštevníkov dobrodružstvo spoznávania tejto vzácnej archeologickej lokality.

Archeologický ústav SAV v Nitre predstaví pozostatky kostola sv.Martina na Martinskom vrchu, ktoré sú jednou z najstarších sakrálnych pamiatok na území Slovenska a sú späté s počiatkami christianizácie nášho územia. Najstarší kostol vznikol azda už v období Veľkej Moravy. Neskôr v priebehu 11.-12. storočia bol prestavaný v románskom štýle a v 17. storočí ho upravili do barokovej podoby. Kostol neskôr nebol udržiavaný. Areál v jeho okolí prevzala c. a k. armáda, ktorá ho zbúrala. Pamätník vyznačuje polohu a pôdorys zvyškov tejto významnej cirkevnej pamiatky. Je súčasťou pripravovaného archeoparku.

S historickým programom sa od 15.00 do 18.00 hod. predstaví Družina dobových zvyklostí Tormenta, Musicantica slovaca, tábor starých Slovanov, avarskí a slovanskí lukostrelci so strelnicou, pre filatelistov i širokú verejnosť pripravil Klub filatelistov 52-51 Nitra pri Dome Matice slovenskej v Nitre výstavu filatelistického exponátu s témou Zoborský kláštor a príležitostnú poštovú pečiatku.

Ponitrianske múzeum

14.00 hod. Hlaholské stopy

Výstavu malieb bulharskej výtvarníčky Antonie Duende prináša do Nitry Bulharský kultúrny inštitút a Ponitrianske múzeum. Antonia Duende ukončila odbor maľba na Vysokej škole výtvarných umení N. Pavlovič v Sofii v r. 1984. Špecializáciu v odbore Umenie v kontexte absolvovala na Vyššom inštitúte umení v Berlíne v r.1990-1995 vďaka získaniu štipendia „Heinrich Böll“. V súčasnosti žije a pracuje v Berlíne ako umelkyňa na voľnej nohe, vedie semináre výtvarného umenia v Bulharsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku, Poľsku, Thajsku. Antonia Duende tematizovala abecedu - hlaholiku už vo svojej prvej samostatnej výstave „Slovo“ v Berlíne v r. 1995. Cyklu obrazov „Hlaholské stopy“ sa venuje a vytvára ho od r. 2005 dodnes, a to na základe frontáží odtlačených na čínsky papier z takzvanej dosky Baška (okolo r.1100), ktorá bola objavená v dnešnom Chorvátsku. Kópia dosky je uchovaná v štátnej knižnici v Berlíne. Vďaka viacvrstvovému spracovaniu listov s akvarelom, ako aj pridávaním ďalších kódových systémov, textov iných abecied, umelkyňa nadväzuje dialóg medzi rôznymi kultúrnymi vrstvami. Týmto spôsobom sa svojím vlastným umeleckým jazykom snaží dať hlaholské písomné znaky do komplexného európskeho kontextu. Výstava potrvá do 31.7.2015.

Piaristický kostol sv. Ladislava

18.00 a 19.00 hod. Slavimo slavno Slaveni

Počas svätej omše o 18.00 hod. i v samostatnom koncertnom bloku o 19.00 hod. zaznie slovanská zborová tvorba v podaní mužského speváckeho okteta Danubius Octet Singers pod dirigentskou taktovkou Daniela Simandla.

Koncert realizuje Občianske združenie Harmonia Seraphica vďaka finančnej dotácii Ministerstva kultúry SR a spolupráci Rehole piaristov na Slovensku. Je venovaný sviatku sv.Cyrila a Metoda a 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra. V programe odznejú diela M. Schneidera-Trnavského Missa Stella Matutina, K sv. Cyrilovi a Metodovi, E. Suchoňa Aká si mi krásna, V. Figuša Bystrého Hojže, Bože, J. L. Bellu Starosloviensky Otče náš a iné.

Svätoplukovo námestie

20.00 ČECHOMOR

Známu českú hudobnú skupinu interpretujúcu české, moravské a slovenské ľudové piesne v originálnom aranžmáne netreba slovenskému publiku zvlášť predstavovať. V prvý deň slávností prináša do Nitry vôňu tradícií, závan pohody, vyznanie lásky k domovu, lahodné a chytľavé tóny hudby. Kvalita hudobnej produkcie ako záruka hudobného pôžitku presiahla hranice materskej krajiny a i u nás má nespočetné množstvo fanúšikov. Na domácej pôde získala skupina viacero prestížnych ocenení (Anděl, Český lev, Krištáľový glóbus ap.), vydala viac ako dvadsiatku populárnych CD albumov.

4. júl / sobota

Deň Nitranov

Nitra vo svojich pestrých podobách rozochveje vzduch sobotného dňa. Mladší a starší, vážni i večne veselí, domáci Nitrania i návštevníci, všetci si nájdu niečo pre potešenie počas druhého dňa slávností. To „naše nitrianske“ – záľuba vo vynikajúcej hudbe rôznych žánrov, kvalitnom divadle, úžasnom tanečnom prejave, prezentácia nitrianskeho podhubia nadania a nadšenia pre umenie vtláča podujatiu špecifické znamenie. Deň Nitranov (Nitrančanov) je neodmysliteľnou súčasťou slávností. Radosť zo vzájomných stretnutí, pohostinnosť a priateľská atmosféra čaká na každého, kto zavíta na slávnosti.

Svätoplukovo námestie

17.00 hod. Slovak tango

Pozdrav Nitre prináša skupina Slovak Tango. Tvoria ju mladí a študovaní hudobníci, ktorí sa zameriavajú na interpretáciu slovenskej populárnej piesne 30. až 50. rokov 20. storočia. Prinášajú poslucháčom slávne evergreeny slovenskej populárnej scény z dielní Gejzu Dusíka, Pavla Čádyho, Pavla Braxatorisa, Dušana Pálku, ktoré preslávili vtedajšie hviezdy ako František Krištof Veselý, Melánia Olláryová, či Jozef Kuchár a iní. Pôsobí v zložení: Peter Račko (spev), Andrej Turčin (husle), František Kubiš (akordeón), René Bošeľa (viola, gitara, spev) a Milan Maťaš (kontrabas).

19.00 hod. Pozdrav od štúrovcov

Členovia umeleckého súboru Divadla Andreja Bagara v  Nitre pri príležitosti osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravili program, ktorým si pripomenieme tvorbu štúrovcov. V programe nebude chýbať Sládkovičova Marína a Detvan, Chalupkovo Mor ho! či pôsobivý prejav Ľudovíta Štúra Reč na Uhorskom sneme. To všetko a ešte viac bude spestrené piesňami zo známych muzikálov Tisícročná včela a Adam Šangala. Účinkujú Alena Pajtinková, Marián Viskup, Juraj Ďuriš, Roman Poláčik, Marcel Ochránek.

20.30 hod. NITRIANSKE MÚZY

O Nitre, s Nitranmi a pre Nitranov je pripravený audiovizuálny koncertný večer známych i vychádzajúcich „nitrianskych hviezd“, v rámci ktorého budeme spolu na námestí spievať, tancovať a spomínať na významné udalosti, nezabudnuteľné okamihy a zážitky, ale aj známe či menej známe zákutia našej Nitry, milej Nitry.

Počas večera sa predstavia: Eva Šeniglová, sólistka opery SND s klavírnym sprievodom Aniko Patkolovej, Komorný orchester ZOE, výnimočný sláčikový orchester s extrémnou vášňou pre hudbu a život, Kristína Turjanová, herečka Divadla Andreja Bagara v Nitre, Oľga Schrameková, herečka Starého divadla Karola Spišáka v Nitre, E.G.O. Group, legendárne nitrianske jazzové zoskupenie na čele s virtuózom Eugenom Gnothom, Close Harmony Friends, úspešné nitrianske a´capella zoskupenie interpretujúce skladby rôznych žánrov ako rock, pop, jazz a gospel. La Gioia, spevácke pop operné trio v štýle belcanta, Katarzia, slovenský girl folk rap – mladá a talentovaná pesničkárka Katarína Kubošiová, Bijou Terrier, bláznivá teatro punk-rocková formácia, The Paranoid, úspešná mladá nitrianska kapela hrajúca rock-screamo, Itcho Pčelár a Jamestown, jedinečný divadelný rock z Nitry, Rakby, známy raper, spevák a textár, Tambores, bubenícka show interpretujúca brazílske rytmy, Fresh out of the bus, jeden z najvýraznejších hudobných talentov slovenskej alternatívnej scény, Akadémia tanca, bohatá ponuka plesových či hip-hopových choreografií, ale aj škola tanca pre všetky vekové skupiny Borinka, detský folklórny súbor pri CVČ Domino v Nitre s takmer 30-ročnou tradíciou.

Sprievodné slovo: Alena Pajtinková a Juraj Ďuriš
Piesková animácia: Marika Koňařová
VJing a vizuálne efekty: Erik Bartoš
Scenár: Slavka Civáňová
Réžia: Peter Oravec

5. júl / nedeľa

Svätoplukovo námestie

10.00 hod. Cyrilo-metodská národná púť

Púť sa koná pri príležitosti slávnosti sv.Cyrila a Metoda – slovanských vierozvestov. Je vyvrcholením duchovného programu Cyrilo-metodských slávností v Nitre. Pri príležitosti príchodu solúnskych bratov sv.Cyrila a Metoda na naše územie si s vďačnosťou pripomíname trvalú prítomnosť a bohatstvo cyrilo-metodskej tradície v našich dejinách v oblasti duchovnej, kultúrnej i národnej.

Hlavným celebrantom tohtoročnej púte je Mons.Mário Giordana, apoštolský nuncius na Slovensku.

Nitriansky hrad a podhradie

13.00 hod. Deň otvorených dverí na Nitrianskom hrade

Nitra počas slávností otvára svoju pohostinnú náruč. Biskupstvo Nitra v rámci tradičného Dňa otvorených dverí na Nitrianskom hrade sprístupňuje verejnosti vzácne priestory Biskupského paláca od 13.00 do 16.00 hodiny, ostatné priestory je možné navštíviť do 18.00h vrátane depozitov múzea i výstupu na vežu.

15.00 hod. Potulky uličkami Horného mesta

Pre návštevníkov Nitry je pripravená prehliadka Horného mesta so sprievodcom v dobovom kostýme. Sprístupnené budú doteraz nepoznané priestory hradu, ktorého zákutia dýchajú a žijú slávnou históriou. Na prehliadku je potrebné sa vopred nahlásiť v NISYSe.

Pribinovo námestie

14.30 hod. Ťahal brázdu ďalej

Hrdý Pribina a jeho námestie sa stanú spolu s divákmi svedkami nevšedných divadelných stretnutí. Občianske združenie Krediv pripravilo na nedeľné popoludnie predstavenie Ťahal brázdu ďalej. Divadelný obraz zo života sv. Metoda, ktorý sa po smrti sv. Cyrila v Ríme vrátil na Veľkú Moravu uvedie divadelný súbor Gorazd, jeho hostia a zbor starej hudby Arcus.

16.30 hod. Solúnski bratia

Inscenácia divadla Harry Teater Solúnski bratia interaktívnym spôsobom približuje známe aj menej známe okolnosti príchodu Cyrila a Metoda na naše územie a ozrejmuje významnosť písma a kresťanstva pre duchovný život. Pripomína atribúty vlastné bratom Cyrilovi a Metodovi - ich vieru, silu a odvahu, morálnosť a mravnosť, snahu kultúrne a duchovne pozdvihnúť vtedajšie spoločenstvo ľudí na našom území. Divadlo Harry Teater svojou inscenáciou oboznamuje diváka so vzdelanostnou, kultúrnou, umeleckou a kresťanskou misiou Konštantína a Metoda, pričom upriamuje pozornosť na zostavenie písma pre Slovanov – hlaholiku a ďalšie okolnosti ich neľahkej misie.

Svätoplukovo námestie

15.30 hod. Slavica fest

Sprievod folklórnych súborov nitrianskou pešou zónou je opäť neklamným znakom ďalšieho, v poradí už siedmeho ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu Slavica fest. Organizačným garantom festivalu je občianske združenie Slavica. Festival prináša prezentáciu folklórnych súborov z jednotlivých slovanských krajín, propaguje Nitru, Nitriansky kraj i Slovensko v zahraničí, prispieva k obohateniu kultúrno-spoločenského života v meste a vytvára tradíciu stretávania sa slovanských národov.

Na festivale sa predstavia: súbor ľudových piesní a tancov Spinek, Vnorovy (ČR), súbor Furmani, Nitra (SR), súbor Babiogórzanie, Polana Makowska (Poľsko), folklórna skupina Lacova Vas, Lacova Vas (Slovinsko), súbor Gastinec, Grodno, (Bielorusko) a folklórny súbor z Ruska.

20.00 hod. SĽUK

Úcta k dedičstvu našich predkov a návrat ku koreňom je leitmotívom záverečného večera bohatého nitrianskeho programu venovaného radosti z rozvíjania tradícií. Farebný večer plný sviežej hudby a tanca sa stane dôstojným vyvrcholení slávnostného nitrianskeho trojdnia.

Predlohu k hudobno-tanečnému programu Krížom-krážom tvoril pôvodný folklórny materiál z etnografických výskumov a ich textových, fotografických, zvukových alebo filmových záznamov. Východiskom autorov k umelecko-estetickému spracovaniu archívneho materiálu bolo využitie poeticko-estetických princípov a javov, ktoré nachádzame aj v ľudovej tvorbe: improvizácia, inovácia, výnimočné interpretačné schopnosti niektorých členov lokálneho spoločenstva, teatrálnosť, grotesknosť, irónia, komika, exotika, móda, vplyv tzv. vysokého umenia, infiltrácia prvkov iných etník a spoločenských skupín, a napokon aj vplyv dobových kultúrno-spoločenských a politicko-ekonomických pomerov. Autori spracovali viaceré etnografické regióny Slovenska, pričom raz kladú dôraz na materiál z konkrétnej lokality (Terchová, Kunov, Kozárovce, Horné Orešany), inokedy na materiál v širšom regionálnom kontexte (Horný Liptov, Myjavsko).

Námet a scenár: Juraj Hamar
Réžia: Peter Maťo
Dramaturgia: Lenka Filipová
Choreografia: Laco Cmorej, Stano Marišler, Ján Ševčík, Marek Grega
Hudba: Stano Palúch, Andrej Jarolín, Róbert Lakatoš, Peter Michalovič, Vladimír Moravčík, Milan Rendoš
Scéna: Marek Hollý
Kostýmy: ÚĽUV a SĽUK
Svetelný dizajn: Ján Čief
Grafický dizajn: Julo Nagy
Účinkujú: tanečný súbor, ľudová hudba, spevácka skupina SĽUK-u a sólisti multiinštrumentalisti

Slavica fest

4.-5. júl / sobota – nedeľa

Svätoplukovo námestie a pešia zóna

Nitriansky jarmok ľudovo-umeleckých remesiel je každoročne návštevníckou pastvou nielen pre oči, ale pre všetky zmysly. Vďaka dlhoročnej garancii odboru komunálnych činností a životného prostredia MsÚ v Nitre sa počas slávností v centre Nitry stretávajú majstri tradičných slovenských remesiel a svojou zručnosťou vzbudzujú obdiv i rešpekt, ale hlavne vysielajú naliehavé posolstvo o nevyhnutnosti zachovania týchto hodnôt pre budúce generácie.

Remeslá, tradície a folklór sú ústredným motívom nielen jarmoku, ale aj zaujímavého projektu Dedina v meste, ktorým obohacuje nitrianske slávnosti Občianske združenie Mikroregión Radošinka. Na rušnom nitrianskom korze môžete počas slávností obdivovať umelecké majstrovstvo čipkárov, košikárov, kováčov, pernikárov, ochutnať tradičnú medovinu či iné slovenské špeciality, ale aj v sobotu navštíviť slovanský dvor so živými zvieratami, či ochutnať dobré pivo v pivnom stane na námestí počas všetkých troch dní.

Sobotnými popoludňajšími hudobnými lahôdkami iste budú vystúpenia umeleckých zoskupení Art Pegas, JV band, Coctail band, Pengagi či Divadla ZkuFraVon. K hudobným i vizuálnym atrakciám korza opäť patrí v poradí už druhá „Nitránska verklikáreň“. Medzinárodné stretnutie verklikárov z Čiech, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Nitry sa koná v rámci projektu Európske flašinety. „Verklík, to je mágia. Tú mágiu z neho robí verklikár. Tým, že sa postaví a krúti kľukou, oživuje hudobný hrací automat, a tak mu dáva ľudský rozmer,“ hovorí Ivan Gontko, nitriansky bábkoherec, ktorému verklíky učarovali už v detstve. Dnes dáva umením verklikárstva nitrianskym uličkám dušu a patinu histórie.

Zaujímavou zastávkou na korze je Synagóga – koncertná a výstavná sieň mesta Nitry s putovnou panelovou výstavou Európska kultúrna cesta svätého Cyrila a Metoda. Vďaka organizáciám Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. a Evropská kulturní stezka sv.Cyrila a Metoděje, majú možnosť návštevníci bližšie spoznať tento projekt od 4. do 8. júla. Až do 26. júla tu budú vystavené ocenené práce v rámci výtvarnej súťaže Keby kamene vedeli rozprávať a výtvarnej a literárnej súťaže Nitra, moje mesto, ktoré zorganizovalo Mesto Nitra a CVČ Domino.

Atraktívnou novinkou nitrianskeho korza je netradičná výstava akad. maliara Karola Felixa, ktorú pripravila Galéria Akcent. Priamo na pešej zóne pri meči vás usadí do kresiel so slovami Vitajte v našej obývačke. V príjemnej spoločnosti tohto výnimočného nitrianskeho umelca sa budete môcť zoznámiť s jeho tvorbou, vychutnať si rôzne hudobné i ozajstné pochúťky a nitriansku pohostinnosť. Odpočinutí sa môžete vybrať na prechádzku do Kostola sv. Michala archanjela v Dražovciach, kde sú sprístupnené diela Karola Felixa od 28. júna až do 5. júla denne od 14.00 do 18.00 hodiny.

Pri potulkách korzom sa môžete v sobotu o 18.00 h zastaviť aj na Kupeckej ulici na módnej prehliadke odevných originálov firmy AIVELLI, s.r.o., a firmy ALTIK, s.r.o., ktoré prezentujú módne odevy slovenských a českých výrobcov výlučne z prírodných materiálov a vo všetkých veľkostiach.

V sobotu počas slávnosti bude vyhodnotený Nitracaching - 4. ročník populárnej súťaže v hľadaní skrýš prostredníctvom GPS súradníc. Podujatie je zamerané na hľadanie skrýš, ktoré boli rozmiestnené na území mesta Nitry v priebehu mesiaca júna. V jednotlivých skrýšach sa ukrývali indície, vďaka ktorým sa súťažiaci dostali k poslednej skrýši s uloženým riešením. Každý, kto sa dostal k výslednému slovu, bol zaradený do žrebovania o ceny od spoločnosti Garmin.

Nitriansky hrad a podhradie

Historický festival včasnostredovekého života Pribinova Nitrawa Počas dvoch víkendových dní Dobový spolok Militia Portalis opäť prináša návštevníkom nevšedný zážitok zo stretnutia s dávnou históriou. Tradične nebude chýbať veľkolepý sprievod kniežaťa Pribinu, prehliadky vojenských táborov s ukážkami dobového života, trhovisko s historickými remeselníkmi a tovarom, stredoveká krčma s historickou strelnicou, ukážky súbojov, scénky približujúce dávnoveký život, dobová hudba, návštevníkmi očakávaný Turnaj o meč kráľa Svätopluka a nočné predstavenie inšpirované slovanskou mytológiou.

Pribinova Nitrawa 2014

4.7. / sobota

10.00 Otvorenie festivalu, dobový trh a ukážky dobového života s výkladom
14.00 Sprievod kniežaťa Pribinu
15.00 Ako Slovania stretli Sama / Svjatogor
15.30 Historická hudba / Páni času
16.30 Historická lukostreľba / Fekete Solyom
17.30 Sokoliari Aquila
18.30 Vladykov pohreb / Satyros
19.00 Županova spravodlivosť / Milites Nobiles
19.30 Ako Slovenia zbrane pašovali / Svjatogor
21.00 Zrodenie Dažboga / nočné predstavenie slovanských mýtov / Satyros, Militia Portalis

5.7. / nedeľa

11.00 Dobový trh a ukážky dobového života s výkladom
13.00 Sprievod kniežaťa Pribinu
14.00 Ako Slovania stretli Sama / Svjatogor
14.30 Páni času / historická hudba
15.00 Vladykov pohreb / Satyros
15.30 Historická lukostreľba / Fekete Solyom
16.30 Ako Slovania zbrane pašovali / Svjatogor
17.00 Turnaj o meč kráľa Svätopluka

Pribinova Nitrawa - mapa


_________________________________________________________________________________________________________________________________

V rámci bohatej programovej ponuky môžu návštevníci okrem centra mesta zavítať aj do iných mestských lokalít.

Od 1. do 3. júla sa na Chrenovej v Krajskom osvetovom stredisku v Nitre realizujú tvorivé dielne a interaktívne stretnutie – história písma.

3. júla o 19.00h sa v Kultúrnom dome v Dražovciach uskutoční vystúpenie folklórneho súboru KUD - Lancova Vas zo Slovinska a FSK Tradícia, kultúrno – spoločenské stretnutie občanov v priestore Dražovského záhradkárskeho domčeka.

5.júla o 15.00h sa v Kostole sv. Gorazda Nitra – Klokočina uskutoční vernisáž obrazov a objektov z dreva Slovo v umení, autorky Beaty Krasňanskej a o 16.00 h v Cirkevnom centre voľného času Nitra – Klokočina prednáška Mgr. E.Šubjakovej na tému Proglas.

Počas oboch letných mesiacov vás pozývame do Krajskej knižnice Karola Kmeťka v Nitre na Samovej ulici na výstavku monografií miest a obcí regiónu Nitra a nitriansky región, zábavné pásmo dramatizácie, povestí a súťaží Nitra v stredoveku a na rozprávanie o historických pamiatkach spojené s prechádzkou po Samovej ulici Prechádzka starou Nitrou.

4.-5.júla od 10.00 do 18.00 bude sprístupnený areál Zoborského kláštora s možnosťou využitia prehliadok s odborným výkladom o 14.00 a 16.00 hod.Zdroj: www.nitra.sk, Nitralive.sk