Hovorí sa, že všetky cesty vedú do Ríma. No v ranom stredoveku na našom území môžeme povedať, že všetky cesty sa zbiehali do Nitravy. Ľudia zo všakovakých kútov mali Nitravu v hľadáčiku hlavne vtedy, keď sem prichádzali na výročné trhy.

Ako sa do nášho mesta putovalo v 10. storočí, môžete zažiť na novom podujatí s názvom Putovanie do Nitravy. V sobotu 18. mája od pol jednej do piatej popoludní môžete vyskúšať na vlastnej koži (a nohách...), že pútnici nemali pred sebou práve jednoduchú cestu. Zistíte, že počas putovania sa vám môže prihodiť všeličo – hrozí prepadnutie, nečakané ocitnutie sa uprostred trhu s otrokmi, vyjednávanie s kupcami aj vyberanie mýta.

Zážitkové putovanie veľkomoravským obdobím je určené pre deti aj dospelých, pre cyklistov aj peších, pre milovníkov histórie aj turistiky.

Pútnici vyrazia z Dražovskeho Kostola sv. Michala cez Zoborský kláštor až po archeopark na Martinskom vrchu, v areáli bývalých kasární. Na začiatku cesty dostanú pútnický pas a ak absolvujú celú trasu, na záver im udelia certifikát pútnika.

Na trase pochodu budú rozložené dobové trhy, zajesť si budete môcť dobové jedlá za symbolickú cenu, čajom sa osviežite v svojráznych jurtách. Pútnici si oddýchnu v táboroch, ktoré verne zobrazia, ako to kedysi po ceste do Nitravy fungovalo.

Viac o jednotlivých bodoch pochodu porozprávajú fachmani a nadšenci histórie. V dobových kostýmoch oblečení sprievodcovia zahrnú súčasných pútnikov nielen historickými zaujímavosťami, ale postarajú sa aj o autentickú atmosféru desiateho storočia.

"Putovanie do Nitravy bude po Pribinovej Nitrave ďalším podujatím, ktorým chceme pomôcť budovať imidž Nitry ako turisticky a zážitkovo atraktívneho miesta na vytváranej medzinárodnej Cyrilometodskej kultúrnej ceste. A keďže Cyrilometodská cesta spája zaujímavé miesta spojené s cyrilometodskou tradícou z viacerých štátov, napadlo nám, že by nebolo zlé urobiť zážitok aj z toho samotného „cestovania“, aj keď len na malom úseku. Navyše, týmto putovaním prepojíme tri autentické miesta spojené so životom v danom období, kostolík sv. Michala v Dražovciach, pôvodný benediktínsky kláštor na Zobore a veľkomoravskú osadu s kostolom v archeoparku na Martinskom vrchu," povedal viceprimátor Daniel Balko.

Po skončení putovania sa zaujímavý deň skončiť nemusí. Kto bude chcieť, čakajú ho ďalšie zaujímavosti v podobe Noci múzeí a galérií.

NA TÝCHTO STANOVISKÁCH DOSTANETE PEČIATKU DO PASU PÚTNIKA

• Dražovce – Kostol sv. Michala – stretnutie so sv. Cyrilom a Metodom
(prehliadka kostolíka s výkladom, výdaj pútnických pasov)
• Rázcestie pod Plieškou – zážitkové stretnutie so stredovekom
(mýtna stanica s mestskou strážou, dobovou kuchyňou a kupcami, družina lúpežného rytiera)
• Zoborský kláštor – stretnutie s mníchom Filipom
(prehliadka kláštora s výkladom)
• Martinský vrch – stretnutie s Veľkou Moravou
(prehliadka archeoparku s výkladom, ochutnávka dobových jedál, dobový tábor, udeľovanie certifikátov)


Pribinova Nitrawa Putovanie do Nitravy 2019