V sobotu 14. júna sa konala prvá zo série letných remeselných dielní vo fotogalérii Trafačka v Nitre. Dielne formou zážitkového vzdelávania ponúkajú deťom osvojenie pôvodných remeselných techník a prispejú tak k oživeniu ľudových tradícií v meste. Prvá remeselná dielňa bola venovaná výrobe vtáčích búdok a kŕmidiel. Počas celého dňa boli pre deti a rodičov pripravené sprievodné aktivity, hry a grilovačka.

Druhá zo série remeselných dielní sa bude konať v sobotu 26.júla 2014 od 10-tej hodiny a bude venovaná výrobe drevených lyžíc, píšťaliek a košíkov.

Projekt je podporený Nitrianskou komunitnou nadáciou z finančných prostriedkov Mesta Nitra a z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť národného projektu KomPrax – Kompetencie pre prax, ktorý organizuje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Remeselné dielne v Trafačke - fotoreportážFotogaléria 14. jún 2014Zdroj: Nitralive.sk, Trafačka, foto Katarína Špacírová