V meste Nitra máme 17 nových príslušníkov mestskej polície. V stredu 12. februára zložili sľub v Obradnej sieni na Mestskom úrade v Nitre.

„Prácu v MsP chceme postupne modernizovať a to aj v súvislosti s novou parkovacou politikou. Najnovšie je v pláne nákup dvoch nových automobilov,“ uviedol primátor Marek Hattas.

Náčelník MsP Erik Duchoň tlmočil za nových policajtov prísľub, že budú svoje funkcie vykonávať zodpovedne. „Všetci absolvovali náročný kurz odbornej spôsobilosti a nie sú úplnými nováčikmi, majú už za sebou niekoľko mesiacov služby. Noví členovia MsP pochádzajú poväčšine z okolitých obcí, zo Šurian i Nových Zámkov.“

Zdroj: citácie a foto www.nitra.sk