Na mieste terajšieho parkoviska na Parkovom nábreží v Nitre plánuje súkromník postaviť bytové domy. Parkovisko bude od 19. februára uzatvorené.

Pozemky s parcelným číslom 273/1 a 273/2 predalo spoločnosti SALS s.r.o. mesto Nitra v roku 2007. Súčasťou "Návrhu na nakladanie s nehnuteľnosťami vo vlastníctve Mesta Nitry (spoločný projekt mesta Nitry a súkromného sektoru, nehnuteľnosti na odpredaj a dlhodobý prenájom) bolo vtedy viacero pozemkov. Za hlasovalo 21 poslancov. Materiál zo zastupiteľstva a hlasovanie si môžete pozrieť nižšie.

Spoločnost SALS získala územné rozhodnutie až v roku 2013, to bolo predĺžené v roku 2016 s platnosťou do 2017. Stavebné povolenie bolo vydané 22. novembra 2019. V štyroch objektov by malo byť spolu 182 bytov, bytovky budú mať 3+1 ustúpené podlažie.

O zámere investora stavať byty ste sa mohli na Nitralive dočítať v roku 2016 v článku Obytný súbor Parkové nábrežie - nové byty pri rieke Nitra?


Parkové Nábrežie - materiál zastupiteľstvo 2007 by Michal Šimonek on ScribdParkové Nábrežie - hlasovanie 2007 by Michal Šimonek on ScribdZdroj: Nitralive.sk