Projekt ešte z roku 2009 zdá sa ožíva - spoločnosť SALS, spol. s r.o. plánuje pri rieke oproti City Parku na Parkovom nábreží postaviť "Obytný súbor Parkové nábrežie Nitra". Na webovej stránke mesta bolo zverejnené oznámenie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Bytový dom je rozdelený na 4 časti - každá je súčasťou zvlášť etapy výstavby. V oznámení sa píše o 83 bytoch určených na trvalé a 55 bytoch určených na prechodné bývanie. V pôvodnom projekte sa spomínajú tri nadzemné podlažia a štvrté ústúpené.

Bytový dom teda nahradí dnešné parkovisko pri rieke, stavať by sa malo na etapy. Oslovili sme investora a čakáme na jeho vyjadrenie. V prípade odpovedi zverejníme ďaľšie informácie.


Vizualizácia z roku 2009

Popis


Obytný súbor Parkové nábrežie Nitra - zámer z roku 2009

Obytný súbor Parkové nábrežie Nitra
Zdroj: Nitralive.sk