Mesto Nitra ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 1. augusta 2016 rozhodnutie o umiestnení stavby Bytový dom Ferenit na ulici Za Ferenitkou v Starom meste. Územné rozhodnutie je rozhodnutím o umiestnení stavby, ktorým sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom a určujú sa podmienky na umiestnenie stavby.

Rozhodnutie zahŕňa bytový dom, prípojky inžinierských sietí, výťah, sadové úpravy a asanáciu objektov a spevnených plôch.

Bytový dom je rozdelený na dve nerovnomerné hmoty, ktoré sú prepojené skleneným vertikálnym jadrom. Počet nadzemných podlaží - východné krídlo je 5 a počet nadzemných podlaží - západné krídlo je 4. Objekt má 22 bytov, predpokladaný počet obyvateľov je 53. Počet parkovacích miest v suteréne je 31.Počet parkovacích státí mimo objektu bude 4.

1.P.P.: hromadná garáž a skladové priestory pre byty. Vstup do garáže je z ulice Za Ferenitkou krátkou vyrovnávacou rampou.
Prízemie (1.N.P): z uličnej strany sú navrhnuté dve prenajímateľné jednotky, ktoré budú slúžiť na obchodné, či administratívne jednotky. Na tomto podlaží je navrhnutých aj 5 bytov (z toho 2 mezonetové) a technické priestory.
2.N.P.: 7 bytov (z toho 2 mezonetové z 1.N.P.)
3.N.P.: 7 bytov a technické priestory
4.N.P.: 4 byty a technické priestory
5.N.P.: 1 byt a technické priestory


Miesto budúcej stavby - ulica Za Ferenitkou

Bytový dom Ferenit Nitra - lokalizácia

Občanom susedných bytoviek vzniesli námietky

Občania protiľahlých bytoviek vzniesli niekoľko námietok. Vyhovelo sa napríklad požiadavke o manipulácii s odpadom z azbestu, ktorý sa tu predpokladá, tiež sa vyhovelo požiadavke ohľadom výsadby drevín a kríkov. Obávajú sa tiež zhoršenej dopravnej situácie.

Obyvatelia tiež upozornili na fakt, že podložie v lokalite je tvorené pohyblivými pieskami a výstavba bytovky by mohla narušiť podložie protiľahlých bytových domov.

Vizualizácie

zdroj: http://www.zilincik.com/

Bytový dom Ferenit Nitra - vizualizácie Bytový dom Ferenit Nitra - vizualizácie Bytový dom Ferenit Nitra - vizualizácie Bytový dom Ferenit Nitra - vizualizácie


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk, www.nitra.sk