Nekonečné prúdy (viac postávajúcich ako pohybujúcich sa) motorových vozidiel. Trieda A. Hlinku v smere ku križovatke pri OC CENTRO (v oboch smeroch) ako i B. Slančíkovej a Akademickej, ale i Dlhej, Výstavnej, plné motorových vozidiel pohybujúcich sa (v dôsledkoch nevedno kam - s nádejou však smerom buď k Výstavisku alebo niekde len zaparkovať) „rýchlosťou“ so zdržaním 30 až 45 minút! V okolí s priemerom 1,5 km od Výstaviska – žiadne voľné parkovacie miesto, ale dokonca ani miesto na zaparkovanie. Úplne zaplnené nielen parkoviská, ale komplet priestory (vrátane trávnatých plôch) pred obytnými domami vo vnútroblokových priestoroch sídliska Chrenová – a to všetko „dopravnou obsluhou“ zo všetkých kútov Slovenska... Nemožno nespomenúť – a to i napriek prenosnému dopravnému značeniu (so zákazom vjazdu všetkých vozidiel – okrem dopravnej obsluhy), ktoré v dôsledkoch a už niekoľko rokov dozadu usvedčuje kompetentných o neúprimnosti a vysmievaní sa dotknutým obyvateľom a ktoré v dôsledkoch nemá žiadnu logiku a to čo má – to je len negatívny vplyv na „bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v danej lokalite“... Taká bola sobota 20. augusta 2022 o 10,30 hod.

Už takmer 50 rokov bývam v Nitre – na Chrenovej. Takmer takú istú dobu spolu s ostatnými spoluobčanmi – Chrenovčanmi, vždy, keď je na našom veľkovýstavisku akcia významu Agrokomplex, Autosalón, Nábytok a bývanie a pod. prežívame veľkú traumu z veľkého „očakávania“ – a potom z krutej reality. Ak v tomto čase chcete (nebodaj musíte) použiť svoje motorové vozidlo – máte slabú šancu dostať sa na hlavnú ulicu no vôbec žiadnu šancu vrátiť sa naspäť – nielen na svoje miesto, ale ani ku svojmu domu! Autobusy MHD meškajú 40 minút, sanitka sa k vám nedostane! Znehodnotené životné prostredie až k neznesiteľnej miere – hlukom, prachom, výfukovými splodinami, nemožnosťou slobodného pohybu – spôsobujúce nadmieru stresujúce prežívanie. To všetko v mieste, kde bývame, kde máme svoj byt, máme mať svoj domov, svoje „súkromie“, kde chceme vyjsť von so svojimi deťmi, vnúčatami... Za toto od nás mesto vyberá dane a poplatky?

Areál Agrokomplexu má desiatky hektárov plochy vhodnej na vybudovanie (poskytnutie) aspoň dočasných parkovacích plôch. Prečo táto plocha je doteraz ešte stále nevyužívaná? Má snáď vedenie AX ešte stále na to málo prostriedkov? Kde ešte na svete pri takýchto veľkých podujatiach (výstavách) sa starostlivosť o návštevníkov rieši takýmto primitívnym spôsobom, že sa púšťajú (i so svojimi motorovými vozidlami - v stovkách čo do počtu(!) priamo do obytných priestorov sídliska? Je naozaj až takým problémom nájsť spôsob, ako všetkých týchto návštevníkov niekde jednoducho nevpustiť, na druhej strane (cez dostupné médiá a zákonným spôsobom) vopred jednoducho a transparentne informovať, usmerniť, a naviesť do pripravených priestorov?