Čo je to verejný priestor? Načo a komu by mal slúžiť? Na tieto i ďalšie otázky vo štvrtok, 18. decembra 2014, o 19tej v klube Tatra sa bude diskutovať so zaujímavými hosťami, medzi inými s Madlou Rjabininovou (Na Kupeckej), Marekom Hattasom (Hidepark) alebo Julom Fujakom (experimentálny skladateľ a hudobný estetik) a ďalšími. Nitrianske osobnosti budú spoločne uvažovať o tom, či je verejný priestor vôbec témou a prečo by sme sa ním mali zaoberať.

Platforma BUNKA pre súčasnú kultúru v lete odštartovala svoj druhý urbánny projekt s názvom Mesto potrebuje viac rieky. Rôznymi aktivitami ako cyklojazda, debatami či workshopmi uvažovali účastníci o rieke v meste a snažili sa nájsť vhodné alternatívy jej využitia. Štvrtková diskusia o verejnom priestore je súčasťou tohto projektu. Cieľom projektu je však poukazovať na verejné priestory ako také. Rieka je časť tohto komplexného systému a nemožno ju oddeľovať.

Diskusia chce prilákať ľudí z rôznych sfér a priniesť rozmanitý pohľad na priestor, v ktorom žijeme, najmä tých, ktorí ho určitým spôsobom tvoria. Cieľom je pomenovať podstatu verejného priestoru, nájsť odpovede na to, akým spôsobom (ne)funguje, kto sú aktéri, ktorí ho tvoria a kto by nimi mali byť, aké aktivity sa dejú, ktoré život v meste podporujú a pod.

V neposlednom rade chce diskusia odpovedať aj na otázky, ako správne nastaviť komunikáciu medzi samosprávou a občanom, aby plnila cieľ zlepšovania života v Nitre.

Po diskusii o 21:00 hod. sa premietne film Ľudský rozmer od A. M. Dalsgaarda, ktorý dokumentuje prácu dánskeho architekta Jan Gehla, ktorý už viac ako štyridsať rokov hľadá nové riešenia rovnice života v mestách. Neskúma stavby, ale to, čo je medzi nimi: ľudí a ich interakcie. Navrhuje projekty, ktoré vracajú „ľudský rozmer“ tam, kde ho odstránili diaľničné obchvaty, mrakodrapy, dopravné stavby a urbanizmus 60. a 70. rokov. Štvrtková diskusia je stretnutím odbornej i laickej verejnosti, ktorá chce otvoriť širokú tému verejného priestoru. Pozývame všetkých, ktorí chcú diskutovať a priniesť vlastný pohľad či vypočuť si ostatných 18. decembra o 19tej do klubu Tatra na Ul. 7. pešieho pluku v Nitre na diskusiu a o 21:00 na premietanie filmu.


Mesto potrebuje viac rieky - diskusia


Zdroj: Bunka pre súčasnú kultúru