Mestské zastupiteľstvo v Nitre dnes na mimoriadnom zastupiteľstve schválilo pridelenie dotácií na šport - patria sem podujatia a športové kluby.

Za povšimnutie stojí fakt, že niektoré kluby dostali len "omrvinky" z toho, čo požadovali. V zozname sa však nachádza aj položka a tou je Paysy s.r.o. - Systém na správu členských poplatkov pre kluby v meste Nitra. Dotácia predstavuje sumu 20100€... podľa mojich informácií bude každý klub, ktorý sa do systému zapojí, platiť 30€ mesačne. V porovnaní s dotáciami pre niektoré kluby, ktoré vychovávajú mládeže, je táto suma priam absurdná.

Systém na správu poplatok má pre niektorých poslancov väčšiu dôležitosť ako podpora detí.

* tento návrh prešiel s jednou zmenou: TJ Stavbár dotácia bola pozastavená a po vydokladovaní financií z ich strany bude dotácia uvoľnená, ide o podujatie "Atletické preteky najvyššej domácej úrovne (M SR, Atletická liga) alebo medzinárodnej úrovne Grand Prix."

Dotácie z rozpočtu mesta Nitra na šport by Michal Šimonek on Scribd