Spoločnosť INPEK, s.r.o. dnes na tlačovej konferencii predstavila médiám projekt nového Orbisu. Portál Nitralive bol pri tom.

Orbis Nitra - vizualizácie


Nový Orbis bude pozostávať z troch objektov - dvoch bytových domov a administratívy. Administratívna budova vznikne z časti dnešnej budovy Orbisu, bytový dom bude zo strany Piaristickej a Štefánikovej ulice. Bytový dom zo strany Piaristickej ulice - Vjazd pre autá z Piaristickej ulice, na ulici bude zeleň. Z pôvodného Orbisu zostane zachovaná približne polovica.

Kino sa nezachová

Objekt kina Orbis bude zbúraný, bol záujem kino zachovať, ale nie je možné rozložiť podlažia podľa noriem.

Fontána a hodiny

Majetok Mesta Nitry, investor požiadal o odbornú demontáž fontány - vrchná časť, spodná časť sú betónové odliatky. Autor fotány dal súhlas na odstránenie s tým, že odstránenie má dve fázy. Vrchná časť sa uloží a k tomu sa priloží projektová dokumentácia. Fontána by sa tak mohla postaviť na inom mieste v Nitre niekedy v budúcnosti.

Investor tiež požiadal o odbornú demontáž hodín, Mesto Nitra plánovalo umiestniť hodiny pri Lipu na Chrenovej, aktuálny zámer nie je známy.

Hodiny netvorili súčasť pôvodného projektu starého Orbisu, boli postavené dodatočne.

Zloženie bytov

2-izbové: 24 bytov, plocha 85 až 90m2
5-izbové: 25 bytov, 150 až 200m2

Všetky byty sú veľkometrážne a ich súčasťou je okrem iného aj veľká terasa, klimatizácia, dve detské izby, pracovňa.

Parkovanie

Spolu 242 miest, z toho 23 pre imobilných občanov, 12 motorky, 99 pre majiteľov bytov, 69 administratíva, 74 verejnosť a služby.

Zeleň

Zeleň dotvára celý návrh Polyfunkčného objektu ORBIS. Vyskytuje sa na viacerých miestach, v rozličných formách. Pozdĺž Piaristickej ulice chceme vytvoriť pás zelene so stromoradím, ktoré tu definuje aj územný plán mesta. Zo strany Skalnej ulice lemuje bytový dom pás zelene. Na nádvorí bloku A je vytvorený parčík s možnosťou oddychu na lavičkách. Pri vstupe do administratívnej budovy je situovaná malá oáza zelene, ktorá slúži aj ako rozptylová plocha. A nakoniec medzi obchodným domom Tesco a objektom C je zelené átrium, ktoré dotvára atmosféru kaviarne a prechodu po schodišti medzi dvoma ulicami.

Čo všetko bude v Novom Orbise?

Komplex budov je chápaný ako polyfunkčný s jasným umiestnením v cetre mesta v blízkosti pešej zóny. Z toho vychádza aj jeho účel. V časti od Štefánikovej ulice sú v parteri navrhované prevádzky obchodov a služieb. Momentálne ešte nie je vybraný konkrétny nájomca, investor by však určite privítal aj napríklad mestotvornú funkciu posilňovne, kaderníctva, či iných služieb.

Na prvom poschodí sa počíta s reštauráciou, ktorá by mala svoju terasu s výhľadom na Štefánikovu ulicu, kde by mohol zákazník pri konzumácii jedla sledovať pohyb a život pod ním. Ďalej by tu mala byť kaviareň orientovaná na bočnú stranu smerom ku obchodnému domu Tesco. Na stenu pred kaviarňou plánuje investor umiestniť veľkoformátovú fotografiu dnešnej fontány, ktorá by odkazovala na minulosť tohto miesta. Kaviareň bude priamo napojená na schodisko spájajúce Štefánikovu a Piaristickú ulicu. Na ďalších troch podlažiach bude situovaných 12 bytov s výhľadom prevažne do Štefánikovej ulice.

Stredný objekt je určený pre administratívnu funkciu. Budú tu nájomné kancelárie, ktoré je možné prispôsobiť svojou rozlohou potrebám klienta. Medzi týmito dvoma budovami vznikne malé zelené nádvorie s priamym vstupom na recepciu.

Objekt od Piaristickej ulice nesie v sebe funkciu parkovania na troch polozapustených podlažiach a funkciu bývania na ďalších štyroch podlažiach.

Objekt A:
- garáže / statická doprava (1.PP, 2.PP a 3.PP)
- bývanie (časť 1.PP a 2.PP, 1.NP – 4.NP)
Objekt B:
- skladové a technologické priestory (1.NP)
- administratíva (2.NP – 4.NP)
Objekt C:
- technické zázemie (1.PP)
- občianska vybavenosť / služby (1.NP)
- občianska vybavenosť / kaviareň a reštaurácia / (2.NP)
- bývanie (3.NP – 5.NP)

Termíny

Začiatok výstavby nie je známy, závisí od získania stavebného povolenia. Nový Orbis by mal byť postavený do 18. mesiacov po vydaní povolenia. Búranie starého Orbisu bude možné po získaní územného rozhodnutia. Je isté, že tento rok sa s výstavbou nezačne.


Vizualizácie

Orbis Nitra - vizualizácie Orbis Nitra - vizualizácie Orbis Nitra - vizualizácie Orbis Nitra - vizualizácie


Pohľad z Piaristickej ulice, kde bude vjazd pre autá

Orbis Nitra - vizualizácie Orbis Nitra - vizualizácie


Zdroj: Nitralive.sk, INPEK