Na Tabáni prebieha od 6. marca 2017 archeologický výskum. Vykonáva ho spoločnosť PamArch, s.r.o. Dianie na Tabáni sledujeme dlhodobo, pozemok je od 17. decembra 2016 oplotený. 27. decembra sme Vás informovali o čistení pozemku od náletovej zelene.

Dnes sme sa boli pozrieť na aktuálny stav prác a na doterajšie nálezy. Popis nájdete spolu s fotografiami.

Tabáň sa ako samotný kopec v minulosti postupne zvažoval smerom k budove súdu a zasahoval až na miesto dnešnej cesty na Štúrovej ulici. V minulosti sa na kopci nachádzala hustá zástavba nižších budov, ktoré boli v sedemdesiatych rokoch 20. storočia odstránené. Na kopec bol navyše navezený materiál, ktorý vznikol pri výstavbe OD Tesco. Z budov sa ako uvidíte na fotkách nižšie zachovali základy. Na Tabáni sa nachádzala Hornotabánska ulica, ktorej pozostatky boli práve odkryté. Z Piaristickej ulice potom viedla Dolnotabánska ulica na mieste parkoviska dnešného OD Tesco až k budove Králik.


Základy domov a medzi nimi vydláždené nádvorie

Budovy majú barokové základy z 18. storočia, väčšina doterajších nálezov je z 19. a 20. storočia nakoľko prebieha čistenie asanačnej vrstvy.

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Spodná časť komína s tehlami značky V&T

Rozmer tehly: 28,5 x 13,5 x 6,5
Výskyt: Nitra, Mostná ul., Hlohovec, Podzámska ul. (VMH), Radošina (okr. Topoľčany) (SNM-AM)
Výrobca: Tehelňa Žigmunda Veröa, Nitra, Mlynárce 1908- ?, Verö és Társa- Verö a spoločníci

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Odkrytá a očistená časť Hornotabánskej ulice

Viedla z ulice Palánok cez Tabáň k Piaristickej ulici.

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu

Za dlažbou smerom k budove súdu je už pôvodný kopec bez zásahov. V minulosti postupne klesal až cez dnešnú Štúrovu ulicu k súdu

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Nález - pamätná tabuľa SNP

Mala by byť zakomponovaná v novej budove. Položená bola na podstavci na fotke nižšie.

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu

Na mieste uloženia tabule mala Hornotabánska ulica šošovkovitý tvar - mohlo tu byť malé námestie

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Pozostatok z časti Hornotabánskej ulice - múr a kedysi vstupná brána k hospodárskej budove Piaristov

Múr a vstupná brána by mali byť obnovené investorom.

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Nález - pivnica

Väčšia pivnica, ktorá je čiastočne zasypaná materiálom a odpadom. Prieskum spravíme na najbližšej návšteve.

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu


Nezaradené foto

Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicu Exkluzívne na Nitralive: prvé fotografie z archeologického prieskumu na Tabáni odhaľujú Hornotabánsku ulicuZdroj: Nitralive.sk, laterarius.sk

Špecialne poďakovanie patrí spoločnosti Pamarch, s.r.o. za výbornú spoluprácu, pánovi Róbertovi Daňovi za výklad.

pamarch logo