Na Mostnej ulici sa začalo s výstavbou administratívnej budovy, ktorá doplní "modernú" zástavbu na tejto ulici. Na pozemku pred začiatkom výstavby prebiehal archeologický výskum.

Nová administratívna budova spoločnosti bude mať 3 nadzemné podlažia s jedným ustúpeným podlažím a jedným podzemným podlažím. Jej dokončenie sa plánuje na mesiac september 2018. V budove bude sídliť spoločnosť UNIQA Group Service Center Slovakia. Stavebníkom je spoločnosť MC - Real s.r.o.

Zaujímavé informácie o nálezoch na Mostnej ulici nájdete v PDF publikácii na tomto odkaze.


Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra


Aktuálny pohľad na betónovanie základov novej budovy

Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra


Pohľad na achreologický výskum

Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica Nitra Výstavba administratívnej budovy, Mostná ulica NitraZdroj: Nitralive.sk