Mesto Nitra plánuje výstavbu bytového domu na Čermáni na mieste mestskej ubytovne na Hlbokej ulici. Mesto chce požiadať o podporu zo štátneho fondu rozvoja bývania. Posledným možným termínom je január 2017.

Bytovka bude mať 35 jednoizbových bytov, každý o rozlohe približne 42 metrov štvorcových. Cena výstavby je odhadovaná na 1,074 mil. eur. V rozpočte na rok 2017 je na výstavbu BD Hlboká vyčlenených 650-tisíc eur.

„Predpokladaná cena nájomného bytu v tejto lokalite by mala byť štandardná od 3 do 3,5 eur za meter štvorcový,“ uviedol primátor Nitry Jozef Dvonč.

„Rodiny s deťmi, ktoré sú umiestnené v ubytovni na Hlbokej ulici, by mali byť presunuté do inej lokality, uvažujeme na Súľovskou ulicou,“ dodal na margo rodín s deťmi, ktoré sú ubytované v tejto lokalite primátor Nitry Jozef Dvonč.

Mesto má tiež pripravený projekt na výstavbu 96 nájomných bytov v lokalite Diely - Viničky. V prípade výstavby by sa však musela aktualizovať projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ktoré momentálne nie je platné.

Územný plán umožňuje aj dostavbu bytov v rámci polyfunkčných území mesta Nitry. Zároveň má mesto spracovaný materiál Rozvojové impulzy pre Mesto Nitra. Je tu aj ďalšia možnosť, že by nájomné byty mohli byť postavené v mestských objektoch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané.

Mestská ubytovňa Nitra


Lokalizácia na mape
Zdroj: Nitralive.sk