Rekonštrukcia cesty II/562 na Cabajskej ulici v NitreAktualizované: 3.10.2011 o 15:17

Cez víkend bolo vyznačené vodorovné dopravné značenie na Cabajskej ulici a následne bol do prevádzky daný druhý pruh pre odbočenie vľavo na križovatke Novozámocká – Cabajská.

Začala výstavba nového napojenia Železničiarskej na Cabajskú

Popis


Pôvodný článok: Dnes 24. septembra 2011 sa začalo s rekonštrukciou Cabajskej ulice (II/562). V rámci rekonštrukcie bude vykonané rozšírenie cesty a úprava autobusových zastávok. Po rozšírení budú zriadené samostatné pruhy pre ľavé odbočenie. Súčasťou prác bude pravdepodobne aj výstavba preložky Železničiarskej. O úpravách na Cabajskej sme už priniesli článok v Blogu o doprave Andreja Sitkey.

V júli upravila Slovenská správa ciest odbočovacie pruhy na Novozámockej ulici. V smere od Nových Zámkov sú dva priame jazdé pruhy a dva ľavé odbočovacie. Pribudol teda jeden ľavý odbočovací pruh. Zmena súvisí s nárastom dopravy po otvorení obchvatu nakoľko Cabajská ulica bude slúžiť na zjazd z obchvatu pre autá smerujúce na Nové Zámky. Po dostavbe obchvatu bude spoločnosť Granvia rekonštruovať viaceré cesty v Nitre.

Cesty, ktoré bude Granvia opravovať tento rok

- miestna komunikácia Priemyselná. V rámci rekonštrukcie bude komunikácia rozšírená, opravené budú chodníky a stavebne upravená bude aj križovatka s cestou I/64 ( Novozámocká ). Zásadné úpravy sa realizujú z dôvodu, že predmetná komunikácia bude súčasťou dopravného prepojenia ciest I/64 ( Novozámocká ) – III/05137 ( Dlhá ).

- miestna komunikácia Hviezdoslavova v úseku od Pražskej po Kmeťovu. Dobrou správou je, že výmena živičného krytu bude realizovaná v plnom profile.

- cesta III/05137 – ul. Dlhá. Komunikácia bude rekonštruovaná v úseku od mosta R 1 po križovatku s Tr. A. Hlinku. Po rekonštrukcii by mali byť realizované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov.

- cesta III/51311 – ul. Trnavská v úseku od križovatky s cestou II/513 po preložku predmetnej komunikácie realizovanú v súvislosti s R 1. - cesta III/51316 - ul. Járocká, úsek medzi Klokočinou a preložkou predmetnej komunikácie.

+ Štúrova ulica, ktorú spomenul primátor Dvonč v diskusii na stránke mesta, tú ale bude opravovať mesto Nitra

Zmeny na Cabajskej ulici - PDF súbor

Križovatka Cabajská Novozámocká Nitra pdf úpravy

Cabajská ulica po rekonštrukcii

Cabajská ulica v rekonštrukcii

Cabajská ulica pred rekonštrukciou

Video - Cabajská ulica pred rekonštrukciouVideo - Cabajská ulica počas rekonštrukcieZdroj: Nitralive.sk, Andrej Sitkey, Video Cabajská ulica pred rekonštrukciou - Cestnypirat, youtube.com