Aktuálny pohľad na výstavbu Južného obchvatu Nitry

Nitralive.sk Vám prináša aktuálne fotografie z výstavby južného obchvatu Nitry. Obchvat otvárajú 28. septembra 2011, už dnes je skoro celý dokončený. Robia sa zemné práce popri ceste, osadzujú sa posledné protihlukové steny. V čase našej návštevy bola uzatvorená estakáda ponad Priemyselnú ulicu - robili sa zaťažovacie skúšky. Čo nás sklamalo sú protihlukové steny, ktoré sú plné a teda človek ani nevie, že nejaká Nitra vôbec naokolo je. Jediné miesto, kde sú steny priehľadné je estakáda ponad Priemyselnú ulicu. Nitru našťastie vidno z križovatky Lehota, pekný pohľad sa naskytá v smere od Zlatých Moraviec na Selenci - vpravo sa nachádza stredisko údržby ciest, nad ním vidno Zobor, naľavo zasa Chrenovú. Na niektorých miestach sú steny umiestnené nezmyselne - široko ďaleko nie je ľudské obydlie a ani sa tu s výstavbou domov/bytov nepočíta.

Nový úsek R1 - Južný obchvat Nitry sa bude oficiálne volať PR1BINA. Celková výška nákladov na výstavbu a prevádzku dosiahla viac ako 1,2 miliardy eur. Dĺžka celého projektu je 52 km, rozkladá sa na ploche 1 100 000 m² a rozdelený je na štyri úseky: Nitra-Selenec, Selenec-Beladice, Beladice-Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice. Prvé tri úseky sa dostanú do prevádzky v stanovenom termíne 28. septembra 2011. Otvorenie posledného úseku, ktorým je obchvat Banskej Bystrice, je naplánované na júl 2012. Najdlhší most sa nachádza na prvom úseku a vedie ponad Priemyselnú ulicu. Jeho dĺžka je 1,2 km a je to najdôležitejší objekt celého projektu. Celý prvý úsek meria 12,6 km.

Rýchlostná cesta PR1BINA bola postavená za 25 mesiacov a na jej stavbe sa podieľalo 2500 robotníkov. Za tento čas stihli postaviť okrem 46 km rýchlostnej cesty aj 130 km betónových zvodidiel, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť a 32 km protihlukových bariér. Odhadovaná hustota premávky na R1-PR1BINA je okolo 5-7 tisíc vozidiel za deň.

Južný obchvat Nitry - 4. september 2011 Selenec panorama

Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty Selenec je považované za jeden z kľúčových bodov projektu, pretože bude operačným „srdcom“ celej rýchlostnej cesty. Nachádza sa tu totiž Centrum riadenia dopravy, kde sa budú zbierať a vyhodnocovať aktuálne informácie z celej rýchlostnej cesty. Zabezpečovať tok informácií majú optické vlákna pozdĺž celej komunikácie, na ktorých je pripojených 27 kamier, 8 senzorov intenzity dopravy a 12 meteostaníc. Vďaka tomuto vybaveniu je toto stredisko jedno z najväčších a najmodernejších na Slovensku a jeho úlohou bude udržiavanie plynulej a bezpečnej prevádzky na celej R1-PR1BINA. Súčasťou strediska bude 14 mechanizmov, ktoré sa budú starať o údržbu ciest, ďalej tu bude sídliť diaľničná polícia, hasičský a záchranný zbor.

Stredisko správy a údržby ciest Nitra - Selenec - článok z prehliadky strediska


Zaujímavosti, ktoré sme sa dozvedeli:
 • Na otvorení obchvatu je pripravený program aj pre cyklistov a korčuliarov
 • Cabajská ulica je už v rekonštrukcii
 • O protihukových stenách rozhodoval hygienik a mesto - ich ne/priehľadnosť je teda ich zásluhou
 • Granvia zrekonštruuje niekoľko ulíc, ktoré boli poškodené pri výstavbe JO
 • Napriek fámam o "sadaní" estakády nad Priemyselnou ulicou nám bolo potvrdené, že to nie je pravda
Cesty, ktoré sa budú rekonštruovať po otvorení obchvatu:
 • Cesta II/562 – ul. Cabajská. V rámci rekonštrukcie bude vykonané rozšírenie cesty a úprava autobusových zastávok. Po rozšírení budú zriadené samostatné pruhy pre ľavé odbočenie. Súčasťou rekonštrukcie bude pravdepodobne výstavba preložky Železničiarskej.
 • Miestna komunikácia Priemyselná. V rámci rekonštrukcie bude komunikácia rozšírená, opravené budú chodníky a stavebne upravená bude aj križovatka s cestou I/64 ( Novozámocká ). Zásadné úpravy sa realizujú z dôvodu, že predmetná komunikácia bude súčasťou dopravného prepojenia ciest I/64 ( Novozámocká ) – III/05137 ( Dlhá )
 • Miestna komunikácia Hviezdoslavova v úseku od Pražskej po Kmeťovu. Dobrou správou je, že výmena živičného krytu bude realizovaná v plnom profile
 • Cesta III/05137 – ul. Dlhá. Komunikácia bude rekonštruovaná v úseku od mosta R 1 po križovatku s Tr. A. Hlinku. Po rekonštrukcii by mali byť realizované opatrenia na zvýšenie bezpečnosti chodcov
 • Cesta III/51311 – ul. Trnavská v úseku od križovatky s cestou II/513 po preložku predmetnej komunikácie realizovanú v súvislosti s R 1. - cesta III/51316 - ul. Járocká, úsek medzi Klokočinou a preložkou predmetnej komunikácie
 • Štúrova ulica nie je v zozname, ale opravovať by sa mala tiež ako potvrdil primátor Dvonč

Stena vykladaná z kameňov dala zabrať

Južný obchvat Nitry - 4. september 2011

Zaťažovacie skúšky na estakáde nad Priemyselnou ulicou

Južný obchvat Nitry - 4. september 2011

Stredisko údržby ciest Selenec

Južný obchvat Nitry - 4. september 2011

Most na križovatke Čermáň

Južný obchvat Nitry - 4. september 2011

Fotogaléria

Video
Zdroj: text, foto a video Nitralive.sk, informácie o rekonštrukcii ciest použité z Blogu Andreja Sitkeya