Rekonštrukcia Jesenského ulice v Nitre, 5. až 30. august 2013

Aktualizované 26. september 2013 o nové fotografie

Jesenského ulica v Nitre dostane nový vzhľad, od 5. do 30. augusta 2013 potrvá jej rekonštrukcia. Mesto zaplatí za túto investíciu 205-tisíc eur s DPH. Ulica vedie od Župného námestia do parku na Sihoti. Popri ceste, ktorá je v zlom stave vedie po oboch stranách chodník. Na jednej strane je chodník širší a je vhodný pre vytvorenie parkovacích miest.

Čo sa zmení?

Najväčšou zmenou bude vytvorenie nových parkovacích miest. Použije sa na to už existujúci chodník tak, že sa klasické obrubníky nahradia zošikmenými. Starý asfalt sa nahradí novým povrchom z asfaltobetónu.

Článok budeme priebežne aktualizovať o nové fotografie.


Na pravej strane chodníka (smer park) sa vytvoria parkovacie miesta

popis


Fotogaléria pôvodný stav

Fotogaléria po rekonštrukcii

Fotogaléria 8. august 2013

Fotogaléria 25. august 2013

Lokalizácia na mape
Zdroj: SITA, foto Nitralive.sk