Výbor mestskej časti Staré mesto schválil architektonickú štúdiu

Aktualizované 9.septembra 2013 o 16:19 hod.

Priestor medzi hlavnou poštou a Mestským kúpeľom v Nitre dostane novú podobu. Plocha je dlhé roky zanedbaná a nevyužívaná, momentálne je na časti z nej parkovisko.

Je spracovaná architektonická štúdia námestia medzi hlavnou poštou a kúpeľom. Tento podklad slúži ako zadanie pre spracovanie komplexnej projektovej dokumentácie. Bolo spracovaných viacero variant, výbor mestskej časti Staré mesto schválil štúdiu, ktorej vizualizácie Vám dnes prinášame.

Práce sú naplánované od 5. do 30. septembra. Investícia dosiahne sumu 185-tisíc eur s DPH.

Námestie medzi poštou a kúpeľom v Nitre, panoráma


Pribudnú stromy, odpadkové koše, krížom cez námestie bude viesť chodník. Taktiež pribudne niekoľko parkovacích miest.

Námestie medzi poštou a kúpeľom v Nitre, vizualizáciaVzhľad upravenej plochy je sklamaním - nehodí sa do centra mesta, dlažba a osvetlenie sú nevkusné

Námestie medzi poštou a kúpeľom v Nitre, 5.september 2013Pôvodný stav

27. august 2013

7. september 2013

9. september 2013

28. september 2013

Nové werejné WC

Výkresy (situácia)


Zdroj: PP