Staničná ulica prejde rekonštrukciou, ktorá potrvá od pondelka 28. apríla do nedele 11. mája 2014. Pôvodne sme Vás informovali, že termín je neznámy - túto informáciu nám 2 krát potvrdili z Odboru investičnej výstavby a rozvoja na MsÚ v Nitre. Dôvodom bolo neodsúhlasené dopravné značenie Krajským riaditeľstvom policajného zboru v Nitre.

Náklady na súvislú opravu Staničnej ulice (časť od Štefánikovej ulice po Železničnú stanicu) sú 523 437,28€. Chodníky však nie sú predmetom realizácie, dobrá správa ale je, že opravujú aj priestor pred stanicou.

MHD čaká dočasná zmena trás liniek. Spoje ktorých sa to dotýka nájdete na stránke imhd.sk/nr

Organizácia dopravy

V čase realizácie prác bude doprava vedená po obchádzkových trasách, nakoľko stavebná úprava si vyžiada dopravnú uzávierku miestnej komunikácie Staničná s vylúčením verejnej premávky, kde jednosmerne bude povolený iba vjazd autobusov k autobusovej stanici zo smeru od Nových Zámkov a vozidlám stavby.

O križovatke na Staničnej ulici sme tiež písali v článku Úprava križovatky Staničná - Štefánikova


Staničná ulica je v zlom stave už roky

Staničná ulica Nitra


Fotogaléria - Staničná ulica pôvodný stav

Fotogaléria 28. apríl 2014

Fotogaléria po rekonštrukciiNová cesta stála 523 437,28€, na opravu tohto chodníka vedľa cesty to však nestačilo...

Staničná ulica Nitra


Zdroj: Nitralive.sk