Aktualizované 21.mája 2014 o 12:05 hod. o nové fotografie

Mesto Nitra začalo s prácami na novom cintoríne, ktorý vyrastie na okraji Nitry v časti Chrenová - Selenec. V týchto dňoch sa buduje nová prístupová komunikácia, ktorá sa napojí na existujúcu cestu smerujúcu z Levickej cesty popri obratisku autobusov MHD a rodinných domoch. Okrem cesty sa tento rok vybuduje vodovodná prípojka, odvodnenie a vstupná brána. Práce by mali trvať 4 mesiace. Súbežne vydalo mesto oznámenie o začatí stavebného konania. Cintorín tak tento rok ešte realitou nebude.

O výstavbe nového cintorína sa v Nitre hovorí už dlhšie, dôvodom je nedostatok hrobových miest v celom meste a na samotnom chrenovskom cintoríne.

Lokalita: Chrenová - Selenec
Začiatok výstavby: marec 2014
Ukončenie výstavby: neznáme
Počet hrobových miest: 1287
Výmera stavby: 20.632 m2, plocha príjazdovej komunikácie a parkovísk 3.746m2 (I.etapa) a 992 m2 (II. etapa)
Parkovanie: 21 miest
Iné: Obradná sieň, urnový háj, drobná architektúra, zeleň, osvetlenie areálu


Začali sa práce na výstavbe prístupovej komunikácie - v pozadí Levická cesta, vpravo hore Stredisko správy a údržby ciest SSÚR Selenec

popis


Urbanistické riešenie cintorína vo väčšom rozlíšení v PDF súbore (zdroj: eia.enviroportal.sk)

Cintorín Chrenová riešenieFotogaléria, 11. marec 2014

Fotogaléria, 15. máj 2014


Lokalizácia a vyznačenie na mape

Modrá farba - prístupová komunikácia
Červená farba - hranica budúceho cintorína
Zdroj: Nitralive.sk, foto Nitralive.sk, Pavol Peťovský