Aktualizované 29. mája 2014 o 16:00 hod.: Výstavba cyklotrás potrvá do 30.septembra 2014

Mesto Nitra začalo s výstavbou nových cyklotrás vedúcich popri rieke, ide o úsek od mosta pri futbalovom štadióne/na okraji parku Sihoť po Vodnú ulicu a úsek od Univerzitného mosta (Štúrova ulica) po Priemyselnú ulicu pod Kalváriou. O zámere mesta vybudovať tieto cyklotrasy sme Vás informovali už niekoľko krát - konečne sme sa dočkali.

V pondelok 10.3.2014 sa začalo pracovať na úseku v parku - od mosta pri futbalovom štadióne po hydrocentrálu sa robia obrubníky na vonkajšej strane chodníka. Nový úsek povedie po Vodnú ulicu. V utorok sa začalo aj na úseku od Univerzitného mosta po Priemyselnú ulicu pod Kalváriou.

Panoramatický pohľad na výstavbu cyklotrasy pri hydrocentrále

Cyklotrasa Nitra hydrocentrála


Plán výstavby nových cyklotrás do budúcnosti

Vodárenská spoločnosť - Dražovce: v tomto roku sú vyčlenené financie na projektovú dokumentáciu
Priemyselná ulica - Biovetská ulica
Vodná ulica - Zelokvet

Parametre nových cyklotrás

  • Povrch: polovičný profil - asfalto-betón/zámková dlažba
  • Dĺžka: 3430m
  • Drobná architektúra: lavičky, smetné koše nie sú predmetom realizácie, mohli by pribudnúť neskôr
  • Ukončenie výstavby: do polroka
Celková dĺžka (podľa webstránky cyklodoprava.sk) cyklistickej siete v meste je 8 754 m, celková dĺžka mestských cyklotrás 8 168 m. Viaceré úseky však za cyklotrasu považovať nemožno kvôli nevhodnému povrchu bez akýchkoľvek opráv, kde boli len namaľované čiary oddeľujúce chodcov od cyklistov/korčuliarov. Taktiež máme úseky do ktorých zasahujú značky, stĺpy verejného osvetlenia. Na Klokočine vedie cyklotrasa do kopca čo nie je najšťastnejšie riešenie. Jediná kvalitná a najviac využívaná trasa tak vedie popri rieke od Univerzitného mosta po most na Napervillskej/Mostnej ulici.


S prácami sa začalo pri moste v parku na Sihoti

Cyklotrasa Nitra


Robotníkov s mechanizmami sme zachytili pri hydrocentrále

Cyklotrasa Nitra


Práce na cyklotrase pod Kalváriou

Cyklotrasa Nitra Kalvária


29.5.2014: Cyklotrasa je na obidvoch úsekoch takmer hotová, chýba krátky úsek pri moste v parku a úsek od internátu Mladosť po križovatku s Chalupkovou ulicou

Cyklotrasa Nitra Kalvária


Fotogaléria 28.máj 2014, Park Sihoť - Hydrocentrála - Vodná ulica

Fotogaléria 28.máj 2014, Univerzitný most - Priemyselná ulica

Fotogaléria 3.apríl 2014, práce pod Kalváriou

Fotogaléria 30.marec 2014, Park Sihoť - Hydrocentrála - Vodná ulica

Fotogaléria 10.marec 2014, Park Sihoť - Hydrocentrála

Fotogaléria 12.marec 2014, práce pod Kalváriou

Fotogaléria - chodník pri rieke úsek Univerzitný most - Priemyselná ulica, pôvodný stav

Fotogaléria - cyklotrasy v Nitre


Mapa - cyklotrasy v centre Nitry pri rieke

Modrá farba - úsek od Univerzitného mosta po Napervillskú ulicu meria približne 1300m
Zelená farba - úsek od mosta na Napervillskej po most v parku meria približne 870m
Červená farba/nové cyklotrasy vo výstavbe - úsek z parku na Vodnú ulicu meria približne 1400m a úsek od Univerzitého mosta po Priemyselnú ulicu meria 2030mZdroj: Nitralive.sk