V októbri 2018 sa v Nitre rozbehla výstavba štyroch úsekov nových cyklotrás. Ide o úseky Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica, Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti, Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra a cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa.

Teplejšie počasie nám dovolilo ísť na obhliadku posledne menovanej cyklotrasy a to v úseku Nitra-Janíkovce - Golianovo (na tretiu etapu Golianovo - Dyčka sa pôjdeme pozrieť najbližšie). Cyklotrasa dostala stavebné povolenie 30.novembra 2016. Následne sa čakalo na financovanie z eurofondov. Tretia etapa je v réžii samosprávneho kraja a končí v Dyčke. V pláne je aj štvrtý úsek, ktorý prepojí Dyčku s Vrábľami.


Začiatok úseku

Do mestskej časti Janíkovce sa cyklisti dostanú po novobudovanej cyklotrase Trieda A.Hlinku - Dlhá ulica. Ako vidno na fotografii, posledný úsek pred Rančom DD sa dokončuje. Ďalej pokračuje chodník do Janíkoviec.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Začiatok úseku novej cyklotrasy Nitra - Vráble. Trasa povedie popri resp. priamo zasiahne alej stromov. S prácami sa tu zatiaľ nezačalo, rieši sa problém s výrubom stromov. Aktuálne je teda potrebné vojsť do Janíkoviec a do prvej ulice vľavo, na konci zabočiť doľava a stúpať hore po neupravenom resp. štrkom posypanom povrchu.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Pohľad na alej stromov zhora.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


A tu máme začiatok úseku, na ktorom sa pracuje - kamene sú utlačené a dá sa po nich jazdiť. Takto rozostavaná cyklotrasa vedie až skoro po Golianovo.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Po ceste natrafíte na osamelý strom, ktorý je vyznačený aj v Google maps pod názvom "Starý dub"

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Od stromu smerom na Golianovo je osadený obrubník, asfalt začína až pri Golianove.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Nový cyklochodník sa ďalej napája na starú cestu, trasa potom pretína cestu č.1643 Čechynce - Golianovo.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Za cestou pokračuje už hotový cyklochodník

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo


Na konci našej cesty sa nachádza ďaľšia alej, kde cyklotrasa nie je doriešená. Pokračujeme po blate až na križovatku ciest, ktorou sa dá dostať do Malého Cetína. Z tejto križovatky vedie cesta, ktorá je súčasťou úseku cyklotrasy Nitra - Vráble III. etapa. Tá predstavuje už existujúce cesty, ktoré sa upravia do vhodného stavu.

Cyklotrasa Nitra-Janíkovce - Golianovo

Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany

Naspäť do Nitry sme sa rozhodli ísť po pohodlnejšej ceste - už existujúcej značenej cyklotrase/ceste. Po pár sto metroch sme si všimli, že pri rieke na hrádzi sa niečo stavia. O tejto výstavbe som doteraz nevedel. Nezachytil som ani nič v médiách.

Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany


Potešila ma pekná "asfaltka", ktorá síce ďalej končí, avšak chodník je stále vo výstavbe. Okrem krátkeho úseku, kedy je potrebné zosadnúť/prejsť cez rozkopaný povrch, sa dá pohodlne dostať až do Krškán k mostu pri čističke odpadových vôd.

Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany


Od mosta sa dá pekne prejsť popri "mlyne" popri rieke Nitra až ku kafilérii, kde začína cyklotrasa Krškany - Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most.

Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany Cyklotrasa Malý Cetín - Krškany

Doplňujúce informácie

Celú trasu, ktorú sme prešli, si môžete pozrieť na mape - zaznačil som jednotlivé úseky. Najlepší obraz si však spravíte po prezretí videí nižšie.

Pre doplnenie dodávam, že aktuálne stále prebieha obstarávanie prebieha u cyklotrás Park Sihoť - Dražovce, Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova) a cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina a tiež Cyklolávky cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU Nitra.

Video





O cyklotrase Nitra - Vráble

Jedná sa o cyklodopravnú regionálnu trasu, ktorá bude zabezpečovať dochádzkovú trasu za prácou, vyššou občianskou vybavenosťou a do školy. Prioritne ide však o cyklistické dopravné spojenie obcí Golianovo, Čechynce, Malý Cetín, Veľký Cetín, Paňa a Dyčka s priemyselnými parkami vo Vrábľoch a v Nitre. Trasa je vedená zároveň troma vinohradníckymi lokalitami /Vrábeľská, Golianovsko – Čechynská, Vinodolsko – Cetínska/ v dotyku s územím vodnej nádrže Golianovo. Trasa bude súčasťou systému budovaných cyklotrás na území Nitrianskeho samosprávneho kraja.

I. etapa: Janíkovce o dĺžke 1,5km
II. etapa: Golianovo - Paňa o dĺžke 4,60km
III. etapa: Paňa - Vráble-Dyčka o dĺžke 11,9km

spolu: 18km

Parametre cyklotrasy: dva jazdné cyklistické pruhy, každý široký 1,5m; šírka komunikácie 3m

Súčasťou cyklotrasy budú aj nasledujúce prvky drobnej architektúry a informačného systému:

- cyklodopravné značky
- cykloprístrešok - informačné miesto /súčasťou sú stojany na bicykle a odpadkové koše
- infonosiče, lavičky



Mapa - nové cyklotrasy

* cyklotrasu Janíkovce - Golianovo predstavuje kombinácia žltá čiara - červená čiara - zelená čiara
* modrou čiarou je zaznačená trasa po cestách, ktorou sa dostanete k novo budovanej oranžovej cyklotrase Cetín - Krškany
* cyklotrasu Cetín - Krškany predstavuje kombinácia modrá čiara - oranžová čiara - modrá čiara

* žltá farba=úseky kde nezačala výstavba/nezjazdné
* červená farba=aktuálne zjazdný úsek - utlačený štrk
* zelená farba=nový asfalt
* modrá farba=bez zmeny/cesta (v Krškanoch vyjazdený chodník popri rieke až ku kafilérii
* oranžová farba=nový asfalt/utlačená zjazdná cyklotrasa vo výstavbe






Zdroj: Nitralive.sk