Jednou z plánovaných cyklotrás v Nitre je aj úsek na Nábreží mládeže od Univerzitného mosta po zberný dvor NKS. K tejto cyklotrase patrí aj výstavba premostenia cez rieku Nitra. Úsek začína pri Univerzitnom moste na Tr.A.Hlinku a pri zbernom dvore sa napojí na budúcu cyklotrasu "Chrenová I. etapa: Trieda A. Hlinku - Akademická ulica - Nábrežie mládeže".

Stavebné povolenie na cyklotrasu bol vydané ešte v roku 2016, Mesto Nitra získalo dotáciu z IROP (Integrovaný regionálny operačný program) v roku 2017. Koncom roka 2018 som sa zaujímal o stav tohto zámeru nakoľko verejné obstarávanie ani len nezačalo. Dôvodom bola prvá ex-ante kontrola. Ako mi bolo vysvetlené, jej úlohou je preventívne eliminovať chyby a nedostatky v návrhoch dokumentácie k verejnému obstarávaniu a tým znížiť riziko porušenia VO. Vykonáva sa pred samotným verejným obstarávaním.

Podľa aktuálnych informácií bude verejné obstarávanie vyhlásené v apríli 2019.

Celková dĺžka cyklotrasy bude 789,792 m a cyklolávky 62,10 m, náklady budú predstavovať sumu 1 366 708€. Mesto Nitra z tejto čiastky zaplatí 68 335€.

Vizualizácie a kompletné informácie nájdete v článku Cyklolávka prepojí Wilsonovo nábrežie s Chrenovou + nová cyklotrasa

Cyklolávka Chrenová - situácia zhora

Aktuálny pohľad na miesto, kde pribudne nová cyklolávka a miesto prepojenia na Nábrežie mládeže pri SPU

Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko Cyklolávka Wilsonko

Cyklotrasy v Nitre aktuálne

Ukončená výstavba:

- Chrenová Tr. A. Hlinku - Dlhá ulica


Vo výstavbe sú cyklotrasy:

- Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Mostná ul. - Mestský park na Sihoti
- Klokočina - Borina – Hollého ul. – AS Nitra


Pozastavená výstavba:

- cyklistický chodník Nitra – Vráble, I. a II. etapa


Verejné obstarávanie sa bude opakovať u cyklotrás:

- Park Sihoť - Dražovce
- Autobusová stanica Nitra - ulica ČSA (Štúrova)


Verejné obstarávanie neukončené:

- cyklotrasa Mlynárce – Diely – Klokočina
- cyklotrasa Autobusová stanica - Štúrova (ČSA)


Verejné obstarávanie - plán vyhlásenia apríl 2019:

- Cyklolávka cez rieku Nitra - Wilsonovo nábrežie - Nábrežie mládeže pri SPU NitraMapa - cyklotrasy v Nitre

* existujúce úseky cyklotrás v Nitre - modrá farba
* cyklotrasa Nitra - Dražovce - tmavozelená farba
* cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina - zelená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Nábrežie mládeže - červená farba
* cyklotrasa cyklolávka Kalvária - Chrenová - Akademická - Tr.A.Hlinku - ružová farba
* cyklotrasa Tr.A.Hlinku - Dlhá - zelená farba
* cyklotrasa Dolnočermánska - AS Nitra - žltá farba

* Chodník na Hviezdoslavovej ulici na Klokočine nie je cyklotrasa aj keď sa chybne uvádza
* Cyklotrasa Univerzitný most - Chalupkova ulica neexistuje
* Cyklotrasa z ulice B.Slančíkovej na Tr.A.Hlinku smer Mlyny neexistuje - je tam parkovisko

Zdroj: Nitralive.sk