Ako som avizoval 4. apríla 2019, nová cyklotrasa z Klokočina cez Borinu na autobusovú stanicu má viaceré nedostatky a nedorobky.

V stredu 3. apríla 2019 sa uskutočnilo preberacie konanie za účasti obyvateľov, zástupcov mesta a zhotoviteľov stavby. Účastníci obhliadky nedostatky zdokumentovali a zhotoviteľ diela, spoločnosť Eurovia, sa zaviazal pripomienky zapracovať. "Všetky drobné vady a nedokončené práce sú súčasťou zápisu. Realizovať ich budeme postupne tak, aby sme ich mali do 30. apríla hotové,“ povedali priamo na mieste zástupcovia spoločnosti Eurovia.

Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov

Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkov Zápisnica - súpis nedostatkov a nedorobkovZdroj: Nitralive.sk