Od konca roka 2018 sa posúva výstavba chýbajúceho úseku medzi Nitrou-Šindolkou a PP Sever. Tento 700-metrov dlhý úsek na ceste I/64 nahradí nepostačujúcu cestu a napojí sa na obchvat/preložku Dražoviec.

Spoločnosť MH invest, s.r.o. (dcérska spoločnosť Ministerstva hospodárstva SR) nám potvrdila, že výstavba je po každej stránke pripravená a realizáciu blokuje Mesto Nitra. Mesto Nitra nesúhlasí s kapacitným posúdením, ktoré ako jediný variant uvádza nadúrovňovú križovatku so štvorpruhovou cestou. Toto riešenie je však v rozpore s územným plánom mesta. Mesto sa tiež obáva, že takáto komunikácia by rozdelila mesto a ideálnym riešením by mal byť kruhový objazd.

Mesto Nitra si dalo vypracovať vlastné kapacitné posúdenie, ktoré potvrdilo, že jediným postačujúcim riešením je výstavba spomínanej nadúrovňovej križovatky.

Podľa mojich informácií k vydaniu stavebného povolenia je potrebné doložiť len 1 dokument zo strany mesta a tým by malo byť povolenie mesta, Okresný úrad v Nitre následne povolenie vydá. Otázne je či k tomu príde nakoľko územný plán mesta a kraja nie je v súlade so zámerom.


Vyhlásenie premiéra Pellegriniho k výstavbe novej cesty na Šindolke v Nitre začína v čase 19:51
Reakcia primátora Nitry Mareka Hattasa na vyhlásenie premiéra