Mestské zastupiteľstvo v Nitre zobralo dňa 9. septembra 2021 na vedomie informatívnu správu k návrhu trasovania plánovanej rýchlostnej cesty R8 cez zastavané územie mesta Nitra. Mesto nesúhlasí s trasovaním R8 cez zastavané územie mesta Nitra „Šindolka" z dôvodu nesúladu so schváleným Územným plánom mesta Nitra a nesúladu so schváleným strategickým dokumentom Plánom udržateľnej mobility mesta Ntira.

Mesto zároveň žiada štát o posúdenie nového variantu, ktorého trasa by viedla popri novej komunikácii, ktorá bola vybudovaná cez strategický a priemyselný park, napájala by sa cez kruhový objazd v PP Sever na R1a. Mesto Nitra zároveň požaduje o preklasifikovanie R1a na miestnu komunikáciu. Dôvodom je výstavba novej štvrti Párovské lúky. Momentálne totižto nie je možné na R1a vybudovať klasické križovatky, ktoré by napojili novú štvrť na cestu.

Rýchlostná cesta R8 spojí Nitru s Bánovcami nad Bebravou resp. s Hradišťom (je niekoľko variantov). Variant G (modrý) odporúča Útvar hodnoty za peniaze aj Ministerstvo financií SR. Pri tomto variante by bola R8 napojena na budovanú križovatku Šindolka. S týmto dlhodobo nesúhlasí mesto Nitra, ktoré bolo aj proti výstavbe križovatky Šindolka v jej budúcej podobe. Mesto preferovalo kruhový objazd resp. riadenú križovatku. Opakované kapacitné posúdenie, ktoré si mesto dalo vypracovať však ako jedinú možnosť uvádza 4-prúdovú cestu.

Podľa ÚHP v porovnaní s pôvodným variantom, ktorý sa začína na R1 pri obci Lehota, ušetrí variant G štátu 281 až 601 miliónov eur.

ℹ️ Viac informácií o R8 spolu s mapou a variantami nájdete v článku Rýchlostná cesta R8 Nitra - Hradište, štúdia realizovateľnosti hovorí o napojení od JLR.


Informatívna správa k návrhu vedenia rýchlostnej cesty R8 cez „zastavané“ územie mesta Nitra by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk