Rýchlostná cesta R8 by podľa najnovších informácií mala začínať pri závode Jaguar Land Rover Nitra. Tento nový variant odporúča Útvar hodnoty za peniaze aj Ministerstvo financií SR.

V rokoch 2009 až 2011 prebiehalo posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA) k zámeru výstavby rýchlostnej cesty R8 medzi Nitrou a Bánovcami nad Bebravou resp. Hradišťom. Dokument, ktorý vzišiel z posúdenia EIA, hovorí o 4 variantoch - červenom, modrom, fialovom a zelenom. Víťazný variant = zelený. Jeho začiatok je v križovatke Lehota. V tejto dobe sa hovorilo o výstavbe po roku 2030.

V roku 2019 Ministerstvo dopravy a výstavby SR vybralo zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti pre stavbu R8 Nitra - križovatka R2. Štúdiu v hodnote 464 400€ vypracujú združenie českých firiem AFSAG HBH, kde je vedúcim členom spoločnosť AF-CITYPLAN s.r.o. V súčasnosti je k dispozícii plné znenie - štúdia realizovateľnosti R8. Plánovaný začiatok je v roku 2030 s ukončením v roku 2035.

V máji 2021 priniesol Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) stanovisko, v ktorom túto investíciu odporúča a tým sa výstavba cesty stáva reálnejšou. ÚHP tak urobil po vyhodnotení štúdie realizovateľnosti.

Štúdia realizovateľnosti posúdila spolu 7 variantov: A,B, C, D, E, G a H. Odporúčaný variant je G (EIA modrý), sledovať ďalej je možné variant B (EIA zelený optimalizovaný) a C (EIA fialový). Zvyšné variatny nie je možné odporučiť z viacerých dôvodov.


Variant G, kategória cesty R 24.5/120

Dĺžka nových ciest = 47,2 resp 40,8km (4 vs 2 pruhy)

Začína z I/64 pri priemyselnom parku, odtiaľ pokračuje cez rieku Nitru medzi obcami Čakajovce a Jelšovce, za ktorými sa napája na variant E, v trasovaní ktorého pokračuje až do konca úseku. R24,5/120 v celej dĺžke úseku.

Začína pri závode Jaguar Land Rover v Nitre - toto je veľká zmena, s takouto možnosťou štúdia EIA nepočítala. Na túto možnosť som v minulosti už upozornil v článkoch - po výstavbe novej cesty z Nitry k závodu JLR je toto napojenie logické. Odpadne tak nutnosť stavať cestu a prerábať križovatku Lehota. Pod Šindolkou navyše vyrastá nová štvorprúdovka, ktorá bude teda súčasťou výpadovky z mesta na R8.

S týmto variantom však nesúhlasí mesto Nitra, ktoré bolo aj proti výstavbe križovatky Šindolka v podobe, v ktorej sa stavia. Dôvodom je rozdelenie Šindolky a mesta 4-prúdovou cestou. Mesto preferovalo kruhový objazd resp. riadenú križovatku. Opakované kapacitné posúdenie však ako jedinú možnosť uvádza 4-prúdovú cestu.

Podľa ÚHP v porovnaní s pôvodným variantom, ktorý sa začína na R1 pri obci Lehota, ušetrí variant G štátu 281 až 601 miliónov eur.

Ministerstvo financií odporúča zaradiť do harmonogramu cestných investícií dvojpruhový variant s nákladmi 298 miliónov eur bez DPH. Štvorpruhový variant by stál 623-miliónov eur, podľa ministerstva by však z D1 a R1 priviedol autá.

Negatívnym dopadom by bol nárast vozidiel na R1a (Severný obchvat Nitry) o 7400 vozidiel za deň.

Súčasné intenzity na ceste I/64 medzi Nitrou a Topoľčanmi a Topoľčanmi a Partizánskym.

Ministerstvo v stanovisku uvádza: “Podľa automatického sčítania dopravy, ktoré prebehlo v júni 2019, prejde na ceste I/64 medzi Nitrou a Topoľčanmi 9 000 áut denne, medzi Topoľčanmi a Partizánskym 10 000 áut denne a na ceste II/593 medzi Nitrou a Partizánskym 6 500 áut denne.”

Štúdiu realizovateľnosti R8 nájdete na tomto odkaze


Ortofotomapa - pre celú mapu kliknite na obrázok

R8 mapaZdroj: Nitralive.sk, www.mfsr.sk, www.ndsas.sk