🏗️ Cyklotrasa Mlynárce - Diely - Klokočina: vo výstavbe, ukončenie 9/2023
🏗️ Cyklotrasa Vodná Zelokvet: zmluva so zhotoviteľom podpísaná 3/2023, začiatok výstavby? ukončenie 11/2023
🏗️ Revitalizácia mestského lesa Borina: v priebehu, ukončenie 9/2023
🏗️ Revitalizácia vnútroblokov Za Ferenitkou 19-29 a Wilsonovo nábrežie 32-34, Nitra: začiatok ?, ukončenie 12/2023
🏗️ Revitalizácia lokálneho parku na Vašinovej ulici v Nitre: prebieha verejné obstarávanie - ukončenie 5/2023, začiatok realizácie? ukončenie 12/2023
🏗️ Obratisko cestnej verejnej dopravy, Dvorčianska ulica - Nitra: verejné obstarávanie vyhlásené 4/2023, začiatok realizácie? ukončenie 12/2023
🏗️ Komunitné centrum Nitra - Dražovce: pred podpisom zmluvy, začiatok prác 4/2023, ukončenie 12/2023
🏗️ Regenerácia vnútrobloku Popradská - Kmeťova: nie je vyhlásené verejné obstarávanie, prvé bolo zrušené z dôvodu nárastu cien a neschopnosti dodávateľa realizovať dielo podľa zazmluvnených cien, ukončenie prác 12/2023
🏗️ Brezový háj – budovanie prvkov zelenej infraštruktúry: revitalizácia prebieha, ukončenie prác 10/2023
🏗️ Oprava objektu novej haly v tenisovom areáli Nitra - Chrenová: Verejné obstarávanie zaslané na kontrolu, začiatok prác plán 4/2023, ukončenie 10/2023
🏗️ Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry – Mestský park v Nitre, časť Nový park: revitalizácia prebieha, ukončenie 10/2023
🏗️ Obnova Starého parku v Nitre: revitalizácia prebieha, ukončenie 10/2023
🏗️ Revitalizácia vnútrobloku na Štúrovej ul. 17-21, Nitra: verejné obstarávanie s predpokladom ukončenia 4/2023, ukončenie prác 12/2023
🏗️ Revitalizácia územia hradného kopca v Nitre: stavenisko odovzdané 12. apríla 2023, ukončenie prác 10/2023
🏗️ Revitalizácia areálu ZŠ Škultétyho, Nitra: zmluva podpísana 3/2022, s prácami sa stále nezačalo, ukončenie prác 10/2023
🏗️ Cyklotrasa – podjazd pod Univerzitným mostom Tr. A. Hlinku: vo výstavbe, ukončenie 10/2023
🏗️ Kreatívne centrum Nitra: začiatok prác 6. apríl 2022, ukončenie 12/2023

Stav projektov Nitra apríl 2023 by Nitralive.sk on ScribdZdroj: Nitralive.sk, materiál na rokovanie MsZ v Nitre (27.4.2023)