Na časti budúcej cyklotrasy spájajúcej Mlynárce, Diely a Klokočinu sú pozastavené práce. Ide o časť Kmeťovej ulice a to od železničného priecesta po kruhový objazd na Hôrke. Úsek ďalej po Hviezdoslavovu triedu je dokončený.

Podľa informácií z odboru investičného rozvoja sú dôvodom pozastavanie prác vynútené investície, ktoré súvisia s prácami v okolí železničného priecestia (koľajiska). Na tieto práce by malo MsZ schváliť dodatočné prostriedky - požiadavka bude prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 19. júna 2023. Na úspešnú realizáciu celého projektu je potrebné doschváliť sumu vo výške 194 938,32 €.

"Uznesením č. 219/2023 boli schválené neopravené výdavky vo výške 233 248,76 €. Zároveň bol v rozpočte ponechaný rozpočet na spolufinancovanie 5% va neoprávnené výdavky ako rozdiel medzi NFP a zmluvou o dielo vo výške € a suma vo výške 79 998,67 €. Zároveň vrámci prác naviac bol rozpočet na realizáciu železničného cyklo priechodu stanovený v zmysle vytvorenej PD a v zmysle rozpočtu, výkaz výmer na výšku 75 125,23 €. OVaR vykonal prieskum trhu, ktorým sa náklady v rámci PHZ definovali na sumu 270 063,55 €. Z toho dôvodu je potrebné na úspešnú realizáciu celého projektu doschváliť ďalšiu sumu vo výške 194 938,32 €, aby sme mohli realizovať VO a mali krytie v rozpočte."

Na mieste križovania koľajiska vznikne nové priecestie pre cyklistov a chodcov. Priechod cez trať pre cyklistov bude vybavený dvomi výstražníkmi so závorami. Obe priecestia budú ovládané súčasne.

Kompletné informácie o tejto cyklotrase nájdete v tomto článku


Pohľad na už zarastenú stavbu cyklotrasy na Kmeťovej ulici

Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina

Dokončený úsek na Kmeťovej ulici od kruhového objazdu pod Hviezdoslavovu triedu

Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- Klokočina Cyklotrasa Mlynárce - Diely- KlokočinaZdroj: Nitralive.sk