Vestibul na železničnej stanici v Nitre je čiastočne uzatvorený od júna 2022 z dôvodu havarijného stavu, zrútil sa v ňom strop. Hlavný vstup bol zo začiatku opáskovaný, lístky bolo možné si zakúpiť len vo vlaku. ŽSR neskôr otvorili časť budovy zo strany nástupíšť, kde sú k dispozícii 2 okienka pre cestujúcich. K dispozícii je aj elektronická informačná tabuľa.

Rekonštrukcia začína, čo všetko je súčasťou?

Ľady sa však konečne pohli a Železnice Slovenskej Republiky podpísali zmluvu so zhotoviteľom. Tým je firma DOREKO, s.r.o. zo Šurian, ktorá opraví stanicu za 93 900 eur bez DPH. Súčasťou rekonštrukcie je okrem opravy stropu aj výmena hlavných vchodových dverí a okien, zhotovenie striešky nad vchodom, doplnenie bodového osvetlenia a LED pásu, výmena podlahy a obkladov, úprava chodníka/pokládka dlažby.

Stavenisko odovzdajú 2. mája, dokončenie o 3 mesiace

"Včera 16. apríla 2024 sa uskutočnilo mieste šetrenie v ŽST Nitra za účasti zhotoviteľa stavby, dotknutých zložiek ŽSR a nájomcu nebytových priestorov, ktorých oprava vestibulu výrazne ovplyvní (ZSSK). Na stretnutí bol predstavený technologický postup a harmonogram prác. Potrebné aktivity nevyhnutné na odovzdanie staveniska prebehne 2. mája 2024 – prípadná zmena sa bude riešiť operatívne. Termín dodania diela je podľa Zmluvy o dielo do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska," informovala portál Nitralive.sk manažérka komunikácie ŽSR pani Mgr. Lucia Lizáková.

Opatrenia / obmedzenia počas rekonštrukcie:

- bola dohodnutá dočasná zmena predaja cestovných dokladov, ktoré sa budú predávať cez dve okienka smerom ku koľajám, okná budú za týmto účelom upravené,
- informačný KIOSK bude prenesený mimo vestibul,
- predajné automaty budú dočasne premiestnené a nepoužívané,
- informačná tabuľa bude zdemontovaná.

Vestibul ŽST Nitra Vestibul ŽST Nitra Vestibul ŽST Nitra Vestibul ŽST NitraZdroj: Nitralive.sk