Zhotoviteľ začal dňa 8. apríla 2024 s prácami na revitalizácii priestoru na Štefánikovej ulici medzi OD Prior a budovou VÚB. Ide o prvú etapu predĺženia pešej zóny v Nitre. Neskôr v druhej fáze pôjde o priestor pred Orbisom, v tretej/poslednej fáze o priestor pred bývalou VÚB až po Farskú ulicu.

S prácami plánovalo mesto začať v roku 2022, z dôvodu zrušenia financovania zo strany poslancov MsZ a neskôr úpravy projektovej dokumentácie v súlade s požiadavkami komisie výstavby (zmena dlažby na veľkoformátovú) a opakovaného verejného obstarávania sa však začiatok posunul. Mechanizmus začal s frézovaním asfaltového krytu. Projektovú dokumentácia v hodnote 36 183,20 eur dodala spoločnosť SCALE STUDIO s.r.o., zhotoviteľom prác v hodnote 290 433,70 eur s dph je spoločnosť Cesty s.r.o. Ukončenie je plánované v júli.

Obmedzenia pre chodcov

Počas prác bude uzavretý priestor okrem koridoru, ktorý bol vytvorený popri budove Prioru. Plot bude presunutý podľa potrieb a prác.

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Alej stromov, dlažba, mobiliár

Povrch pred budovou Prioru bude zhotovený z veľkoformátovej betónovej dlažby, okolo stromov bude osadená kamenná dlažba zo žuly. Ulicu oživí spolu 10 stromov Acer x freemanii AUTUMN BLAZE. "Pyrus calleryana 'CHANTICLEER'" - ide o okrasnú hrušku, ktorá sa nepestuje pre plody, ale pre krásne kvety. Zavlažovanie zabezpečí zabudovaný zavlažovací systém. Priestor doplnia lavičky, cyklostojany, odpadkové koše.

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Nová cyklotrasa

Po okraji priestoru medzi chodníkom a cestou na Štefánikovej ulici povedie nový úsek cyklotrasy. Tá sa v budúcnosti napojí na cyklotrasu kruhový objazd Štúrova - Štefánikova. Na nákrese nižšie je zakreslené jej vedenie.

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Fotogaléria - priebeh rekonštrukcie, najnovšie fotografie navrchu


26. jún 2024 - osadené boli stromčeky, práce pomaly finišujú

Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis

3. máj 2024 - pohľad na dlažbu pri schodoch OD Nitra + vykopávky

Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis Predĺženie pešej zóny Nitra, Prior - Orbis

3. máj 2024 - pohľad na dlažbu pri schodoch OD Nitra + vykopávky

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

2. máj 2024 - vykopávky

Od 8. apríla 2024 prebiehajú práce na revitalizácii priestoru na Štefánikovej ulici pred OD Nitra. Súbežne pracujú zamestnanci Archeologického ústavu SAV Nitra na vykopávkach. Odkryté boli viaceré stavby - schody pravdepodobne zo 70. rokov 20. storočia, ale aj staršie nálezy. Všetko bude potrebné preskúmať a o výsledkoch budeme informovať.

Zatiaľ aspoň obrazom :-)

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

Fotogaléria, 24. apríl 2024

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Fotogaléria, 9. apríl 2024

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Fotogaléria, začiatok prác, 8. apríl 2024

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis) Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

VideoEšte jedna fotografia z roku 2012 - takto vyzerala ulica kedysi

Začali práce na I. etape predĺženia pešej zóny v Nitre (úsek OD Prior - Orbis)

Články k téme

Predĺženie pešej zóny v Nitre
Revitalizácia priestoru OD Prior - VÚB banka, I. etapa predĺženia pešej zóny
Predĺženie pešej zóny - zmena organizácie dopravy na Štefánikovej a Palárikovej (Parklet)
Pokračujú práce na predĺžení pešej zóny na Štefánikovej ulici (Parklet)Zdroj: Nitralive.sk