Rekonštrukcia železničného mosta na Cabajskej ulici v Nitre je bližšie k realizácii. 19. apríla bol vybraný zhotoviteľ stavby, je ním spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. Čaká sa však na podpis zmluvy. "Počas kontroly sme zistili, že v doručenej zmluve neboli niektoré časti predložené v súlade s ponukou, ktorú uchádzač doručil v rámci verejného obstarávania. Preto sme zmluvu vrátili úspešnému uchádzačovi na opravu. V prípade bezchybnosti zmluvy nebude nič brániť jej podpísaniu, zrejme koncom budúceho týždňa," informovala portál Nitralive.sk Silvia Zeumerová, hovorkyňa NSK. Nitriansky samosprávny kraj ako správca predpokladá začiatok prác na tretí kvartál 2024.

Železničný most je od apríla 2022 uzavretý pre vozidlá nad 20 ton pričom doprava je presmerovaná cez Štefánikovu / centrum Nitry. Je potrebné opakovane pripomenúť, že výstavba južného obchvatu Nitry R1 neodbremenila mesto Nitra od tranzitu / nákladnej dopravy. Cabajská ulica sa stala privádzačom, kde už bolo opakovane potrebné vykonať opravu vozovky pre poškodenie ťažkými vozidlami. Krškany zostávajú mestskou časťou, ktorá z hľadiska dopravy trpí. Tak ako Cabajská, aj tu dochádza k poškodzovaniu vozovky. Po celej dĺžke Krškán je množstvo výtlkov a prepadlín.

Predmet rekonštrukcie

Most na Cabajskej je dlhý 54 metrov, je súčasťou cesty II/562 a je roky v nevyhovujúcom stave. Z hľadiska klasifikácie patrí do najhoršieho stupňa čislo 5. Predmetom rekonštrukcie je výmena mostného zvršku, návrh novej vozovky, mostovky, ríms a zábradlia, nové mostné uzávery, nové obslužné schodiská, úprava svahov a terénu, obnova stĺpov verejného osvetlenia a výmena za LED, rekonštrukcia priľahlých úsekov cesty pred a za mostom. Cesta pred a za mostom sa bude rekonštruovať z dôvodu plynulého napojenia rekonštruovanej vozovky na moste a jestvujúcej vozovky na ceste.

Organizácia dopravy počas rekonštrukcie

Práce budú prebiehať počas prevádzky na 2 etapy, dĺžka prvej etapy bude trvať 4 mesiace. Celkovo sú práce naplánované na 12 mesiacov. Počas rekonštrukcie bude rýchlosť znížená na 30km/h. Cestná svetelná signalizácia bude plne funkčná.

1. etapa: doprava bude vedená v dvoch protismerných pruhoch na pravej časti mosta smer Cabaj. Práce budú prebiehať na ľavej časti a pracovisko bude oddelené zvodidlami. Pre chodcov bude otvorený chodník na pravej strane smer Cabaj.

2. etapa: doprava bude vedená na ľavej strane mosta, práce budú prebiehať na pravej strane. Opäť budú osadené zvodidlá. Pre chodcov bude k dispozícii dočasný chodník.

Na zlý stav mosta upozorňuje dopravná značka upravujúca prejazd vozidiel po moste, kde max. hmotnosť vozidla je 20 t. Most bol postavený v roku 1987.

Most Cabajská ulica NitraZdroj: Nitralive.sk