Od 8. apríla 2024 prebiehajú práce na revitalizácii priestoru na Štefánikovej ulici pred OD Nitra. Súbežne pracujú zamestnanci Archeologického ústavu SAV Nitra na vykopávkach. Odkryté boli viaceré stavby - schody pravdepodobne zo 70. rokov 20. storočia, ale aj staršie nálezy. Všetko bude potrebné preskúmať a o výsledkoch budeme informovať.

🔈 Tlačová konferencia na mieste vykopávok, 9. máj 2024

- archeológovia si vykopávkami doplnili poznatky, ktoré získali pri prieskume nádvoria tržnice, ktoré bolo husto osídlené od čias stredoveku
- pred OD Nitra našli staršie nálezy, odkrytý hrob zo staršej doby bronzovej, približne 3600 rokov starý
- hrob s kostrovým nálezom bol vykradnutý pár rokov bol pohrebe, niečo cenné mal zjavne pochovaný človek pri sebe
- v priestore od OD Nitra smerom k hradu sa rozprestieralo staré pohrebisko
- výskumy v minulosti neboli robené kvalitne a komplexne, miesto kde stál bývalý Prior nebol vôbec preskúmaný
- výskumy neprebehli ani v priestore aktuálnej rekonštrukcie pred OD Nitra
- okrem hrobu boli nájdené zásobné jamy z včasného stredoveku - 9., až 12. storočia, základové murivá pivnice z konca 19., začiatku 20. storočia
- zásobné jamy tu boli z dôvodu existencie domov a záhrad v tejto oblasti
- nádobka z 15. až 16. storočia, našla sa v jame používanej až koncom 19. storočia, dostala sa tam teda zo staršej jamy, je pekne zachovaná
- archeológovia dokončia práce 14. mája

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

Video7. máj 2024

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

6. máj 2024 - kostrový nález

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

3. máj 2024

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky

2. máj 2024

Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávky Pri rekonštrukcii chodníka pri “Priori” našli vykopávkyZdroj: Nitralive.sk