Od pondelka 22. apríla 2024 je ohlásená kompletná uzávierka vedľajšej ulice Štefánikova - ide o časť bočnej jednosmernej ulice s vjazdom z Družstevnej v mieste križovatky so Štefánikovou (I/64).

ℹ️ Dôvodom je stavebná úprava pripojenia MK Štefánikova s nasmerovaním ramena do križovatky pre jej integrovanie do systému cestnej svetelnej signalizácie (CSS), ktorej výstavba je pripravovaná v súvislosti s projektom Nová Nitra. Svetelná signalizácia bude vybudovaná na križovatke Štefánikova x Staničná, Štefánikova x Rázusova a Štefánikova x vjazd k bytovým domom Nová Nitra (budúci vjazd do areálu bývalého pivovaru).

Súčasťou aktuálnych úprav je vybudovanie nového priechodu pre chodcov, doplnenie jednostranného chodníka šírky 2,00 m zo zámkovej dlažby, obojstrannej bezbariérovej úpravy uličného chodníka k priechodu v celkovom rozsahu dĺžky 19.20 m, doplnenie zvislého a vodorovného značenia jazdných pruhov. Časť Štefánikovej bude obojsmerná (vjazd k bytovým domom Štefánikova 92).

⚠️ Dopravné obmedzenia: výjazd na Štefánikovu ulicu z jednosmerky Štefánikova bude uzavretý. Pre výjazd bude potrebné sa otočiť a vyjsť cez Družstevnú ulicu. Dopravu bude smerovať dočasné dopravné značenie, na Štefánikovej pri bytovom dome bude zákaz zastavenia a teda dočasne zrušené parkovanie.

Uzávierka Štefánikova (Družstevná) ulica (22.4. až 19.5.2024)
25. máj 2024
5. máj 2024
21. apríl 2024

Vysvetlenie k výkresu

V hornej časti je znázornený rozsah úprav, vyznačený je budúci priechod pre chodcov, v pravej časti je zakreslené budúce nové radenie / vodorovné značenie. Pôjde o doplnenie pravého odbočenia do Štefánikovej, čím príde k zobojsmerneniu jej časti a doplnenie ľavého odbočenie do areálu bývalého pivovaru k bytovým domom.

Uzávierka Štefánikova (Družstevná) ulica (22.4. až 19.5.2024)Zdroj: Nitralive.sk