Mesto Nitra okrem výstavby lávky investuje aj do opravy komunikácií a chodníkov. Koncom augusta 2010 je v rekonštrukcii niekoľko ulíc

Aktuálne sa v Nitre pracuje na oprave týchto ulíc: Hodžova, 8. mája, Staničná, Kúpeľná, Mikovíniho, Ždiarska, Ďumbierska, Vihorlatská. Zároveň sa pracuje na stavbe nového mosta, ktorý spojí Chrenovú s centrom mesta a nahradí pešiu lávku. Nová je aj cesta na Zobor.

Opravuje sa aj dlažba na pešej zóne, ktorú ničia denne autá. Okrem zásobovania sa tam prevážajú aj autá, ktoré tam nemajú čo hľadať.

Pešia zóna v Nitre- oprava popraskanej dlažby

Hodžova ulica pod Kalváriou: rekonštrukcia ukončená - nové chodníky a vozovka po celej dĺžke

Ulica 8. mája pod Kalváriou: v priebehu

Staničná ulica- ukočené: nové chodníky od križovatky so Štefánikovou po koniec budov

Kupeľná ulica- v priebehu: nová vozovka a chodníky

Mikovíniho ulica, Klokočina: rekonštrukcia ukončená- nová vozovka a chodníky