>>>Priecestie je už prejazdné.<<<
Od 27.9. do 8.10.2010 bude uzatvorené železničné priecestie na Braneckého ulici z dôvodu rekonštrukcie. Stav priecestia je vo veľmi zlom stave. Po obidvoch stranách sú vybudované chodníky, ktoré ale nepokračujú cez samotný prechod. Ľudia tak prechádzajú po ceste. Na jednej strane je dokonca zábradlie. Pri rekonštrukcii bude použitá najnovšia technológia - celopryžová priecestná konštrukcia typu Strail.

Vyjadrenie ŽSR k našej pripomienke o chýbajúcom chodníku a prechode cez priecestie pre peších:

Rozšírenie železničného priecestia o priechod pre peších v rámci rekonštrukcie železničného priecestia ŽSR nerealizovali, nakoľko mesto Nitra neakceptovalo požiadavku ŽSR o finančnú spoluúčasť na vybudovanie /doplnenie/ zabezpečovacieho zariadenia na požadovaný priechod pre peších.
ŽSR realizujú všetky stavby, rekonštrukcie v zmysle platnej legislatívy SR a nemôžu svojvoľne meniť projekt a navyšovať finančné prostriedky. Finančné prostriedky vyčlenené na rekonštrukciu boli použité na tento účel. Mesto Nitra zo strany ŽSR bolo oslovené, ale neakceptovalo ponuku ŽSR na spoluprácu.

Príklad použitia technológie Strail:

Strail

ŽSR nevybuduje nový chodník cez priecestie aj napriek faktu, že ľudia musia obchádzať zábradlie a behať doslova ako zajace cez vyšliapaný chodníček a kolaje.

priecestie Braneckého Nitra

Video

MHD bude počas rekonštrukcie úplne vylúčená z Braneckej ulice a to od pondelka 27. septembra 2010 do pondelka 11. októbra 2010. Linky 11 a 28 budú v smere na Klokočinu premávať cez Hollého ulicu. Prvé ranné spoje do Párovských Hájov, ktoré začínanú zo zastávky Braneckého (v pracovných dňoch o 4.47, v soboty a nedele o 4.37 h) budú počas výluky začínať až od zastávky Poliklinika Klokočina.

Fotografie po rekonštrukcii

Priebeh výstavby, 3. október 2010

FotogalériaZdroj informácií o MHD: imhd.sk