Plocha pred mestským cintorínom v Nitre dostane novú tvár

Mestský cintorín čaká rekonštrukcia. Priestor pred hlavným vstupom sa zmení na námestie. Jestvujúca administratívna budovu dostane nový šat. Pribudne nové kolumbárium, predĺžené verejné osvetlenie až k parkovisku a 60 parkovacích miest. Spolu 604 miest na urny v kolumbáriu chce radnica prenajať občanom. Jedno miesto ponúka za 660 eur na dvadsať rokov.

Kolumbárium - vizualizácia

Kolumbárium vizualizácia

Parkovisko sa bude nachádzať na mieste už zbúraných budov, kde sa nachádzal pneuservis a rôzne haly. Doteraz parkovali autá na prístupovej ceste k cintorínu a na Cintorínskej ulici čo je totálne nepostačujúce.

Čo pribudne pred cintorínom?

  • Námestie kráľovnej pokoja
  • Rozárium
  • Kolumbárium
  • Stánok s kvetmi
  • Parkovisko
  • Toalety
  • Schody na Vajanského ulicu

Vizualizácie priestoru pred cintorínom

Plocha pred cintorínom február 2011

Plocha pred cintorínom september 2010

Plocha pred cintorínom august 2010

Plocha pred cintorínom marec 2010Zdroj vizualizácií a fotografií "september 2010": Barak.sk, fotografie Nitralive.sk