Situácia spôsobená koronavírusom má výrobný dopad aj na automobilový priemysel, kde sa mnohí zamestnanci ocitli doma z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, čo má vplyv aj na výšku ich zárobku.

V súvislosti s uvedeným Jaguar Land Rover Slovakia, po dohode s odborovými organizáciami pôsobiacimi na pôde nitrianskeho závodu, mení odmeňovanie zamestnancov, ktorí nepracujú z dôvodu prekážok na strane zamestnávateľa, spôsobených koronakrízou, a zvyšuje ich náhradu mzdy zo 60 % na 80 % priemernej mzdy. Odvody zo mzdy, na rozdiel od štátnej kompenzácie 80 % mzdy, nie sú hradené štátnou pomocou. Zvýšené odvody teda v plnej miere hradí JLR Slovakia.

Nová dohoda je platná minimálne do konca mesiaca máj 2020. Pokiaľ by bola štátna pomoc predĺžená v rovnakej podobe a v tom období by ešte stále, v súvislosti s aktuálnou situáciou, časť zamestnancov JLR Slovakia nepracovala, vyplácanie prekážky v práci bude pokračovať vo výške 80 % priemernej mzdy.

Tí, zamestnanci JLR Slovakia, ktorí pracovali a pracujú (projekt Defender, údržba, prevádzka a ochrana závodu) aj počas odstávky (od 20.3.), za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických pravidiel na ochranu ich zdravia, dostávajú navyše 100 eurový mesačný bonus, obedy, večere a nápoje v závode zadarmo.

JLR Nitra už, minulý týždeň informoval, že od 18.5. sa začne spúšťať výroba v celom závode. Aj po tomto dátume však bude rozbeh postupný a nejaký čas sa bude vyrábať iba v jednozmennej prevádzke. Čiže zamestnanci, ktorí budú doma z tohto dôvodu, budú mať naďalej hradených 80% priemernej mzdy. Pre viac nás, prosím, kedykoľvek kontaktujte Miroslavu Remenárovú, manažérku JLR Slovakia pre firemné vzťahy.