O zámere SZĽH postaviť na Slovensku nový národný hokejový štadión sme písali v článku 20. septembra 2019.

Dnes prinášame vizualizácie a doplňujúce informácie.


Kto bude financovať nový štadión?

Štát - Slovenský zväz ľadového hokeja. Zatiaľ sú schválené financie na projektovú dokumentáciu, schválila ich vláda. SZĽH teda hľadá vhodnú lokalitu. Projekt by mal obsahovať okrem hlavnej haly aj vedľajšiu ľadovú plochu a celý areál s okolím by mal v budúcnosti tvoriť multifunkčný komplex s vybavenosťou. Vlastníkom štadióna nebude Mesto Nitra, ale štát. Mestské športové kluby si budú štadión prenajímať, tak ako to robia teraz.


Ktoré mestá bojujú o túto investíciu?

Nitra, Žilina, Zvolen, Banská Bystrica.


Komu patria pozemky pod lokalitou, kde mesto navrhlo výstavbu štadióna?

Pozemky nepatria mestu, sú vo vlastníctve pána Cerulíka z Nitry.


Kedy bude známy víťaz?

V polovici októbra vyberie SZĽH jedno z miest, predstavenie bude verejné.


Čo bude so starým štadiónom?

Táto otázka je zatiaľ predčasná, mesto sa momentálne len zapojilo do výzvy SZĽH.


Na vizualizácii je viditeľné aj riešenie napojenia štadióna na križovatku Šindolka. Mesto pri návrhu kruhového objazdu vychádzalo z aktuálne platného územného plánu. Štát na základe výsledkov dopravnej štúdie presadzuje výstavbu iného typu križovatky. Viac sa dočítate v článku Výstavbu križovatky a štvorprúdovky na Šindolke zablokovalo mesto.

Vizualizácie

Národný hokejový štadión Nitra, vizualizácia Národný hokejový štadión Nitra, vizualizáciaZdroj: Nitralive.sk