Čiastočná uzávierka cesty I/64 v úseku mosta nad rýchlostnou cestou R1a v Nitre (tzv. severný obchvat) Nitry od 1.7.2023 (sobota) od 7.00 hod. do 13.10.2023 (piatok) do 18.00 hod. Dôvodom je plánovaná údržba mosta.

Na titulnej fotografii z dňa 28. júna vidno prípravné práce.

Vedenie dopravy

Doprava bude na moste vedená striedavo pomocou svetelnej signalizácie, v I. etape (do 15.8.2023) budú realizované práce v smere do Nitry. V II. etape (od 16.8.2023 do 13.10.2023) budú realizované práce v smere do Topoľčian.

NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov.Zdroj: NDS