Už niekoľko rokov prebieha záchrana resp. obnova častí bývalého Zoborského kláštora v Nitre. Vykonávajú ju dobrovoľníci spolu s viacerými inštitúciami a za pomoci finančných príspevkov od Mesta Nitry.

Tieto práce sleduje a podporuje portál Nitralive.sk od ich začiatkov. Pozrime sa na aktuálny stav a plány v roku 2017.

V dotáciách Mesta Nitry na rok 2017 je najväčšou položkou práve ďalšia etapa záchrany a obnovy národnej a kultúrnej pamiatky ruín Kostola sv. Jozefa, keď bude za 7-tisíc eur zrealizovaná konzervácia murív, reštaurovanie príbytku mnícha a kostola.

"V prípade získania dostatku finančných zdrojov, plánujeme v roku 2017 vykonať v etape č.2 nasledovné práce," informoval nás predseda Zoborského skrášľovacieho spolku Ján Kratochvíl.

- stabilizácia odkrytých murív: priľahlých ohradných a terasových múrov, prístupového schodiska a pôvodných kamenných chodníkov, prezentácia murív z 11. storočia,
- vybudovanie ochrannej konštrukcie (zastrešenia) metódou náznakovej rekonštrukcie nad zakonzervovanými murivami,
- umelecko-remeselné práce na vnútorných murivách,
- čiastočná rekonštrukcia vykurovacieho telesa,
- oprava podlahy z maltovej mazaniny izieb a kaplnky,
- rekonštrukcia tehlovej podlahy chodby, uloženej do vápenno-pieskového lôžka,
- vyhotovenie náznakovej rekonštrukcie zariadenia príbytku mnícha.

Zoborský kláštor Zoborský kláštor

Video - ako sa postupne menil bývalý príbytok mnícha - Eremitka v Zoborskom kláštore v Nitre v roku 2016.Fotogaléria - leto 2016

Na informačných tabuliach nájdete aj naše fotografie.

Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštor Zoborský kláštorZdroj: Nitralive.sk, Zoborský skrášľovací spolok