Na Gymnáziu Golianova ulica v Nitre sa vyskytol prvý prípad ochorenia COVID-19. V pondelok 28. septembra 2020 vyhlásila riaditeľka školy riaditeľské voľno. Do školy sa štúdenti vrátia v utorok 29. septembra.

"V škole sa vyskytol prvý pozitívny prípad potvrdeného ochorenia COVID-19, z tohto dôvodu, na základe odporúčania RÚVZ Nitra, riaditeľka školy udeľuje na deň 28.09.2020 (pondelok) riaditeľské voľno všetkým študentom gymnázia. Žiaci stravujúci sa v školskej jedálni sú automaticky odhlásení zo stravy", píše na stránke školy RNDr. Zuzana Hurtová, riaditeľka školy.