Po mesiacoch príprav spúšťa projekt kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 web www.nitra2026.eu a komunikačnú kampaň projektu na sociálnych sieťach. Na webe, ktorý je v štyroch jazykoch, nájdete okrem informácii o projekte EHMK či nitrianskej kandidatúre, aj prehľad súčasného kultúrneho života v Nitre.

Príprava kandidatúry Nitry na Európske hlavné mesto kultúry 2026 začala v januári tohto roka. Projektový tím, ktorého zloženie sa sfinalizovalo v apríli, do procesu tvorby od začiatku zapojil obe nitrianske univerzity, kultúrne inštitúcie či nezávislú kultúrnu obec z Nitry a širšieho regiónu. Dokopy šlo o vyše 100 ľudí.

„Keďže ide o obrovský medzinárodný projekt, našim prvým cieľom bolo nadviazať kontakt s mestami, ktoré už majú s EHMK skúsenosti,“ hovorí Irena Lehocká, projektová manažérka projektu, ktorá v januári vycestovala do Košíc a stretla sa s riaditeľom projektu Košice 2013, Michalom Hladkým.

V pláne boli aj návštevy ďalších miest EHMK, no pre obmedzenia v súvislosti s pandémiou ich premenili na niekoľkohodinové konferenčné hovory. Po uvoľnení opatrení vycestoval nitriansky tím do Plzne, v auguste zas navštívili maďarský Veszprém, ktorý je sesterským mestom Nitry a držiteľom titulu EHMK 2023.

„Aby bola Nitra kandidátom na titul EHMK s programom s celoeurópskym rozmerom, potrebovali sme nezaťažený pohľad zvonku. Preto sme sa spojili so zahraničnými expertami, ktorí nám pomáhajú pri príprave projektu, jeho ideovej koncepcie a samotnom písaní bid booku, čo je vlastne niekoľko desiatok strán rozsiahla prihláška,“ popisuje ďalšie prípravy Marián Tesák, projektový manažér projektu, ktorý má na starosti program a koncept prihlášky.

S tímom, ktorý tvorí trojica skúsených kultúrnych manažérov z Veľkej Británie a Nemecka strávili desiatky hodín na spoločných ZOOM-och. Na prelome júla a augusta sa zahraničným expertom podarilo dostať do Nitry aj osobne, kedy počas 3 dní absolvovali prehliadku mesta a jeho kultúrnej infraštruktúry. Tím Nitra 2026 spolu s primátorom Marekom Hattasom s expertami absolvoval aj tri intenzívne niekoľkohodinové workshopy.

Dnes sa projekt nachádza v ďalšej fáze, kedy je predstavený širšej verejnosti. Od dnes sa o projekte Nitra 2026 môžete dozvedieť viac na webe www.nitra2026.eu či na jeho stránkach na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

V nasledujúcich týždňoch čaká projektový tím písanie samotnej prihlášky, ktorú musí odovzdať Ministerstvu kultúry SR do 15. decembra. Následne ju na prelome januára a februára bude obhajovať pred komisiou zloženou z členov Európskej komisie a manažérov bývalých EHMK. To, či Nitra postúpi do užšieho výberu slovenských miest, by malo byť jasné vo februári 2021.

facebook Nitra 2026
instagram Nitra 2026

EHMK Nitra 2026Zdroj: Mesto Nitra, Lenka Mareková, foto: Roman Oravec