V prehľadnom sumáre nájdete novinky, ktoré začnú platiť od pondelka 19. októbra.


MESTSKÝ ÚRAD

Na rozdiel od prvej vlny pandémie v jarných mesiacoch je mestský úrad otvorený, fungujú všetky jeho súčasti a odbory. Mení sa však spôsob, akým budú klienti vybavovať svoje záležitosti.
- Pohybovanie sa verejnosti v budove úradu je pre verejnosť zakázané. Výnimkou sú iba vopred dohodnuté stretnutia, zasadnutia komisií a výborov mestských častí.
- Ústne pojednávania sa nariaďujú iba v nevyhnutných prípadoch a ak je to zákonom určené.
- Klienti si svoje záležitosti vybavia v klientskom centre. Vstupovať doň môže iba obmedzený počet klientov, ktorých budú navigovať poverení pracovníci mestského úradu.
- V prípade, že nie je nevyhnutná vaša fyzická prítomnosť na mestskom úrade, dôrazne odporúčame riešiť úradné záležitosti telefonicky alebo mailom. Telefónny zoznam jednotlivých pracovísk na mestskom úrade nájdete tu: https://koronavirus.nitra.sk/mestsky-urad-v-case-korony


ZÁKLADNÉ A MATERSKÉ ŠKOLY

Fungujú podľa aktuálnych opatrení ÚVZ. Uzavreté sú zatiaľ iba triedy, ktoré sú z rozhodnutia hygienikov v karanténe.

- Výučba prebieha prezenčne, teda priamo v školách (okrem uzatvorených tried, kde prebieha dištančné vzdelávanie).
- Žiaci musia nosiť rúška, rodičia majú zakázaný vstup do školských budov.
- Aktuálne informácie pre rodičov sú na webových sídlach škôl.


CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

Má mimoriadne prerušenie prevádzky. Zamestnanci CVČ sú dočasne využití v školských kluboch detí a v základných školách.


KULTÚRA

V Synagóge budú sprístupnené výstavy v zmysle platných opatrení (jedna osoba na 15 metrov štvorcových).

Priestory kultúrnych zariadení budú k dispozícii v zmysle platných opatrení pre aktivity do 6 osôb vrátane personálu.


SOCIÁLNE SLUŽBY

Naďalej platí dodržiavanie nastavených preventívnych opatrení pri poskytovaní sociálnych služieb.
Sociálne služby sa riadia pandemickým plánom ministerstva práce a sociálnych vecí (pandemické semafory pre sociálne služby).

Aktuálne zmeny pre sociálne služby:

- Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby Zobor – od 9. októbra majú úplný zákaz návštev.
- Sociálna služba v jedálni – jedálne sú od 15. októbra zatvorené – obedy sa vydávajú klientom do jednorazových plastových nádob.
- Denné stacionáre – fungovanie v zmysle aktuálnych platných nariadení, obmedzený počet klientov.
- Útulky a nocľaháreň – naďalej fungovanie v zmysle aktuálnych platných nariadení.


TURISTICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Platia štandardné otváracie hodiny.
Počet zákazníkov je obmedzený v zmysle platných opatrení – 1 osoba na 15 metrov štvorcových.


SLUŽBYT

Klientske centrum Službytu Nitra funguje v rovnakom režime ako mestský úrad.
Vykonávajú sa všetky nariadené hygienické a organizačné opatrenia vo všetkých objektoch.


ŠPORTOVISKÁ

- Uzatvárajú sa prevádzky plavárne a sauny v Mestskom kúpeli.
- Obmedzuje sa maximálny počet osôb vykonávajúcich športovú činnosť v interiéri na šesť.
- Uzatvárajú sa šatne a sprchy.
- Tieto opatrenia sa týkajú priestorov Mestskej haly na Čermáni a Tenisového areálu na Chrenovej.


SPRÁVA CINTORÍNOV

Platia štandardné otváracie hodiny.


TRŽNICA

- Platia rozostupy medzi predajcami – stánkami.
- Povinná je dezinfekcia pri vstupe, dezinfekciu musia používať aj predajcovia.
- Vstup je iba cez hlavnú bránu, vychádzať sa bude cez bočné brány.


SOBÁŠE

- Konajú sa za prísnych protiepidemiologických opatrení.
- Matrika bude postupovať v súlade s platnými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva a mesta.
- Je vhodné, aby bol každý sobáš konzultovaný s Matričným úradom.Zdroj: Tlačová správa: Tomáš Holúbek, hovorca Nitry