Mesto Nitra vyhlásilo súťaž, predmetom zákazky je vytvorenie novej webovej stránky Mesta Nitra. Podľa popisu v súťaži má byť nová stránka "moderná, modulárna, prehľadná a logicky členená s prihliadnutím na požiadavky obyvateľov a návštevníkov mesta".

Jej úlohou má byť:
- pasívne informovanie verejnosti (zverejňovanie rôznych druhov informácií, dokumentov, aktualít, návodov na riešenie úradných záležitostí a životných situácií a pod.),
- aktívne informovanie verejnosti (automatické zasielanie informácií e-mailom z úradnej tabule, prípadne z iných prihlásených odberov a podobne, RSS a pod.),
- zobrazovanie prehľadných kalendárov podujatí s možnosťami vyhľadávania, triedenia, exportu a prepojenia so sociálnymi sieťami,
- vybudovanie API pre jednoduché integrovanie sa s vybranými systémami mesta.

Lehota na predkladanie ponúk je 15.02.2021. Predpokladaná cena zákazky je 35.750 €. Podklady k súťaži nájdete na tomto odkaze.

Komentár: V čase, kedy mesto musí šetriť a zobralo si úver na financovanie investičných akcií, je veľkým luxusom investovať 35-tisíc eur do webovej stránky mesta, ktorú už mesto Nitra má a spĺňa svoj účel. Za tú cenu môžeme mať napríklad 3 pekné detské ihriska... príklad: nájdete TU