Trojnásobný laureát ocenenia CE.ZA.AR a držiteľ Krištáľového krídla Viktor Šabík završuje svoje pôsobenie vo funkcii hlavného architekta mesta Nitra a vracia sa späť do aktívnej architektonickej praxe. Nový hlavný architekt vzíde z výberového konania.

Viktor Šabík nastúpil na pozíciu hlavného architekta v júni 2019. Sám seba vtedy označil za krízového manažéra. Jeho pôsobenie bolo napokon omnoho širšie a presahovalo rámce krízového manažmentu. Podarilo sa mu zlepšiť fungovanie Útvaru hlavného architekta (ÚHA), zabezpečiť dodržiavanie územného plánu vedúceho k rovnosti šancí pre investorov a zvýšiť zapojenie obyvateľov do rozvoja mesta.

Pôsobenie Viktora Šabíka prinieslo do Nitry zásadný posun v pohľade na kvalitu verejného priestoru, trendov v oblasti rozvoja mesta, vrátane architektonických súťaží ako aj naštartovanie tvorby nového územného plánu. „Viktorovi Šabíkovi sa chcem v prvom rade poďakovať. Do mesta priniesol jasnú víziu a sebavedomie. Pod jeho vedením sa nastavili vysoké štandardy fungovania Útvaru hlavného architekta, ktoré sú najlepšie viditeľné pri nesmierne zložitej tvorbe územného plánu. Určil jasné pravidlá pre developerov, otvoril cestu architektonickým súťažiam, čo bude aj v budúcnosti prinášať do verejného priestoru extra kvalitu. Nehovoriac o nespočetnom množstve drobných úloh a povinností, ktoré so sebou prináša práca pre samosprávu,“ hovorí primátor Nitry Marek Hattas.

„Pri svojom nástupe na pozíciu hlavného architekta mesta Nitra som avizoval, okrem iného, že ÚHA v Nitre bude pôsobiť nielen ako správca územného plánu, ktorý je základným zákonom mesta pre jeho regulovaný rozvoj, ale aj ako kreatívne oddelenie mestského úradu,“ hovorí Šabík. „Táto zložka do môjho nástupu chýbala a investičné akcie boli obstarávané bez toho, aby mali zjednotené a jasne nastavené parametre. Neboli odkonzultované a odkomunikované medzi jednotlivými oddeleniami úradu, komisiami a výbormi mestských častí. Tento proces je veľmi potrebný a počas môjho pôsobenia sme ho zaviedli,“ pokračuje hlavný architekt.

Ako uvádza ďalej, ÚHA posunul na úroveň, kde každá činnosť v pracovnom procese má odborné vedenie. Napríklad územnoplánovaciu informáciu spracováva architekt - urbanista a nie špecialista Geografického informačného systému (GIS), ako to bolo pred jeho nástupom do funkcie. Naopak, GIS oddelenie má dvoch špecialistov a mesto Nitra postupne mapuje jednotlivé oblasti svojho územia a prechádza na správu prostredníctvom dát. „Aspekt mapovania dát považujem pri procese tvorby nového územného plánu za kľúčový a nám sa ho postupne darilo napĺňať,“ dodáva Šabík.

Oceňovaný architekt ďalej hovorí, že procesy v samospráve sú oveľa zložitejšie a časovo náročnejšie, ako očakával. „Je v nich veľmi veľa premenných. Externé vstupy sú náročné z časového hľadiska, aj na komunikáciu. Aj to je jeden z dôvodov, prečo sa niekedy pri pohľade zvonka javia zdĺhavé. Bez komunikácie však nie je možné parametre zákazky mesta nastaviť tak, aby ponuky pre investičnú akciu boli v procese obstarávania porovnateľné,“ tvrdí Šabík.

„V samospráve nie vždy ide všetko ľahko a ja potrebujem tvorivú slobodu. Považujem svoju misiu za úspešne dokončenú. ÚHA v Nitre zanechávam po štyroch rokoch svojho pôsobenia môjmu nástupcovi v najlepšej možnej kondícii,“ uzatvára odchádzajúci hlavný architekt.Zdroj: TS Mesto Nitra