Jesenné tekvičky so strašidelným motívom vystavené pred ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, 23. október 2023.

FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa Pribinu FOTO: vyrezané a ozdobené jesenné tekvičky na ZŠ kniežaťa PribinuZdroj: Nitralive.sk